Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalue

Suunnittelukilpailu

Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinaluetta ilmakuvassa.

Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Osuuskauppa järjestävät yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa suunnittelukilpailun Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta.

Kilpailualue sijaitsee Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän liittymäalueen eteläpuolella noin kolmen kilometrin päässä Tampereen keskustasta Kalevanrinteen kaupunginosassa.

Suunnittelukilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, jossa haetaan yhteistä näkemystä muodostumassa olevan paikalliskeskusalueen kehitysvisiosta sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen asemakaavamuutos on tarkoitus käynnistää kilpailun ratkettua.

Kilpailutehtävänä on ideoida toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen korttelirakennesuunnitelma Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueelle.

Suunnitelmassa tulee kytkeä toisiinsa toimivaksi, viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi kaupunkitilojen kokonaisuudeksi Sarvijaakonaukion (Hakametsän) joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue sekä kehittyvään Prisma Kalevaan liittyvät liiketilat, julkiset ja yksityiset palvelut, toimitilat, erimuotoinen asuntorakentaminen sekä julkiset ulkotilat.

Kilpailua koskevat kysymykset

Hankintailmoitusta ja kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset tuli lähettää 14.9. mennessä kilpailun sihteerille. Alla olevaan liitteeseen on koottu kysymykset ja niihin annetut vastaukset.

Kilpailuun valitut kilpailuryhmät pystyivät jättämään kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä 10.12.2018 saakka. Määräaikaan mennessä ei vastaanotettu yhtään kysymystä kilpailijaryhmiltä.

Osallistujien valinta

Kilpailu käydään kutsukilpailuna, johon osallistuvat kilpailuryhmät valitaan ilmoittautumismenettelyn perusteella. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valitaan kilpailuun mukaan neljä kilpailuryhmää.

Kilpailijoiden valinta suoritetaan kilpailuryhmien ilmoittautumisasiakirjoissa esiin tuomien referenssien pohjalta.

Ilmoittautumisasiakirjat tuli jättää Tarjouspalvelu.fi-portaaliin 27.9.2018 mennessä. Kutsu varsinaiseen kilpailuun valituille kilpailuryhmille sekä tieto valinnoista on lähetetty kaikille ilmoittautujille.

Kilpailun aikataulu

 • 6.9.2018 sähköinen tarjouspyyntö, hankintailmoitus ja kilpailuaineisto julkaistaan
 • 14.9.2018 hankintailmoitusta ja kilpailuohjelmaa koskevien kysymysten viimeinen jättöpäivä
 • 21.9.2018 vastaukset kysymyksiin
 • 27.9.2018 osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä
 • 12.10.2018 kilpailuryhmien valinta (viimeistään)
 • 25.10.2018 kilpailualueeseen tutustuminen ja info-tilaisuus kilpailuun valituille
 • 29.10.2018 viranomaispäätös kilpailuun valituista työryhmistä lainvoimaiseksi
 • 29.10.2018 kilpailuaika alkaa
 • 2.11.2018 kilpailijoiden valitseman arkkitehtijäsenen ilmoittaminen (viimeistään)
 • 10.12.2018 valittujen kilpailuryhmien kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset (viimeistään)
 • 17.12. 2018 vastaukset kysymyksiin
 • 7.2.2019 kilpailuaika päättyy
 • kilpailutyöt esillä helmikuussa 2019
 • kilpailun ratkaisu maalis-huhtikuussa 2019

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjoihin kuuluvat kilpailuohjelma sekä sen liitteet.

Lisätiedot

Kilpailun sihteeri
Arkkitehti SAFA
Pekka Koli