Siirry sisältöön

TOAS Hippostalo

Hippostalon käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa vanhan valtion virastotalon purkua ja kerrostalojen rakentamista sen tilalle. Valtaosa rakennetaan opiskelija-asunnoiksi, mutta lisäksi tontille rakennetaan asuntojen myös muille kuin opiskelijoille. Siihen on tulossa liiketilaa, toimistotilaa ja noin 120 lapsen päiväkoti.

Kaavaehdotus oli nähtävillä vuoden 2019 lopulla. Kaavaehdotusta on tarkennettu tulleen palautteen myötä tarkentamalla kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjetta. Lisäksi tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa nykyinen virastotalo säilyisi osana uutta rakennetta, ja selvitettiin sen vaikutukset.

Kalevan itäosassa sijaitsevan Hippostalon alueen muutos virastokäytöstä asumiseen eteni kesällä 2020, kun Tampereen yhdyskuntalautakunta 23.6.2020 hyväksyi asemakaavan muutoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavamuutos etenee sen jälkeen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 28.11.–30.12.2019 välisen ajan.

Kalevan itäosassa Uimalankadulla sijaitsevan entisen valtion virastotalon tontin asemakaavamuutos on käynnistynyt vuoden 2017 lopussa.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvää aineistoa oli nähtävillä 7.12.2017–11.1.2018 välisenä aikana. Tähän liittyen asemakaavamuutosta esiteltiin Hippostalolla kaikille avoimessa tilaisuudessa joulukuussa 2017.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.–29.8.2019 ja siitä sai jättää mielipiteitä 29.8.2019 saakka. Tontin asemakaavamuutoksesta pidettiin lisäksi yleisötilaisuus 14.8.2019.

Muutos tehdään kiinteistön omistavan TOAS:n aloitteesta. Sen tavoitteena on tarjota uudenlaista opiskelija-asumista. Iso pysäköintialue ei kuulu kaavaan.

Tontti sijaitsee merkittävällä paikalla

Virastotalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sekä Kalevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka huomioi myös ympäristön asettamat reunaehdot, kuten liikennemelun ja ilmanlaadun sekä hulevesien käsittelyn vaatimukset.

Virastotalon lähistöltä löytyvät niin Kaupin kampus, Hakametsän sporttikampus kuin Kalevan palvelut ja oppilaitoksia. Raitiotiepysäkki sijoittuu aivan Hippostalon viereen Teiskontielle.

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935
sähköposti [email protected]

Yhteystiedot