Siirry sisältöön

Hatanpää

Hatanpään asemakaava-alueen rajaus kartalla

Hatanpään sairaala-aluetta, kartanoaluetta ja arboretumia koskeva asemakaavaehdotus oli nähtävillä 16.11.–15.12.2017. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen osaltaan 28.5.2019 ja kaupunginhallitus 17.6.2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 19.8.2019. Asemakaavamuutoksen myötä puistoalue laajenee, sairaalan täydennysrakentaminen on mahdollista ja alueelle voidaan rakentaa uusia kerrostaloasuntoja.

Hatanpään asemkaavaehdotus, kuva viitesuunnitelmasta
Kuva on poimittu ehdotusvaiheen asuinkortteleiden viitesuunnitelmasta (Arkkitehtitoimisto HARRIS-KJISIK).
Hatanpään asemakaavan valmisteluaineiston esittelyyn kävelykierroksella osallistuneita ihmisiä.
Valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin tiistaina 20.6.2017 kävelykierroksella Hatanpäällä. Kierrokselle osallistui toistakymmentä alueen asukasta.

Mitä kaava-alueeseen kuuluu?

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 ha, josta noin 12 ha on vesialuetta. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen. Alue rajautuu pohjoisessa Viinikanlahteen, idässä Hatanpääntien varressa olevaan asuin- ja työpaikka-alueeseen ja etelässä Vihilahteen ja Vihilahdenpuistoon.

Asemakaava laaditaan, jotta voitaisiin mahdollistaa Hatanpään kantasairaalan toiminnan kehittäminen. Vuonna 1935 valmistunut kantasairaala on Bertel Strömmerin suunnittelema, ja sitä on laajennettu vuosien varrella useaan otteeseen.

Kaavamuutos koskee myös Hatanpään kartanoaluetta, puistoalueita sekä entistä kaupunginpuutarhan aluetta. Tavoitteena on mahdollistaa sairaalan laajentamisen lisäksi kartanopuiston ja arboretumin kehittäminen. Alueen itäosaan on suunnitteilla asumista.

Hatanpään kartanoalue ja puisto

Hatanpään kartanon pääsisäänkäynti
Hatanpään arboretum

Hatanpään kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Sen vanhimmat rakennukset eli kartano, Idmanin huvila, navetta, väentupa, konttori ja pesula sekä pihapiiri on suojeltu asemakaavalla. Historiallisesti merkittävät rakennukset säilytetään, niiden käyttötarkoitusta tarkistetaan ja rakennuksille muodostetaan omat tontit.

Puistoalueet ovat merkittävä viherverkon osa ja niillä on maisemallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Vuonna 2013 tehdyssä Tampereen keskustan asukaskyselyssä Hatanpään puistoalue nousi ydinkeskustan ja Pyynikin jälkeen yhdeksi asukkaiden lempipaikoista.

Hatanpään puistojen kehittämistä varten laaditaan Hatanpään maisema- ja viherverkkoselvitys. Tavoitteena on parantaa alueen viher- ja virkistyspalvelujen laatua ja jatkuvuutta sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä.

Alueen eteläosassa on entistä kaupunginpuutarhan kasvihuone- ja varastoaluetta.

Tamperelaisten näkemyksiä Hatanpään kehittämisestä

Hatanpään kehittämisestä tehtiin Harava-kysely syksyllä 2016. Vastaajat toivoivat nykyisen puistoalueen säilyvän rauhallisena erikoispuistona. Vanhojen rakennusten säilyttämistä ja suojelemista toivottiin. Alueen pitkää historiaa pidettiin tärkeänä. Sinne toivottiinkin uusia infotauluja, joissa alueen historiasta kerrottaisiin kävijöille.

Vastaajat saivat merkitä kartoille tärkeinä pitämiään alueen paikkoja ja reittejä. Lisäksi he ottivat kantaa mm. joukkoliikenteeseen, pysäköintiin ja asuntorakentamisen laatuun.

Yhteystiedot

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901
sähköposti [email protected]