Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Tupakkavalvonta

Kunnan valvontaviranomaiset valvovat tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista valvonta-alueella. Tupakkavalvonnan yhteydessä valvotaan myös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla. Tampereen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu lisäksi Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut.

Asuntoyhteisö voi hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Lisätietoa asuntoyhteisöjen tupakointikielloista sivulla:

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei voi ostaa tukusta ennen myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää myyntilupaa. Myyntilupahakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti.

Sähköinen hakemus ohjautuu myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Kirjallinen lupahakemus toimitetaan myyntipaikan sijaintikuntaan.

Maksut

Myyntiluvan käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukaisen maksu. Tupakanmyynnin valvonnasta peritään lisäksi vuosittainen valvontamaksu.

Ilmoitus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin lopettamisesta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan toiminnanharjoittajan ilmoitettua ympäristöterveyteen toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen elintarvikevalvonta(at)tampere.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Nikotiinikorvausvalmisteita tulee säilyttää ja myydä lääkelain mukaisesti. Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa, valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille, myyjä voi valvoa ostotilannetta ja että valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaattisista myyntilaitteista.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemus toimitetaan Tampereen kaupungin ympäristöterveyteen. Tampereen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu lisäksi Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut.

Elinkeinonharjoittajalla voi lisäksi olla samassa kunnassa useita kauppoja, joihin voidaan hakea lupa yhdellä hakemuksella.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan toiminnanharjoittajan ilmoitettua ympäristöterveyteen toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen elintarvikevalvonta(at)tampere.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Tupakointitilat

Tupakointi sallittu ravintoloiden sisätiloissa vain tupakointitilassa, joka vaatii rakennusluvan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m² (STM:n asetus ravintolan tupakointitilasta 964/2006).

Ravintolatupakointikieltojen toimeenpano ja kieltojen noudattamisen valvonta on ravintolan omistajan tai hänen edustajansa tehtävä. Ravintolan henkilökunnan tehtävänä on valvoa että asiakkaat noudattavat tupakkalain kieltoja ja muita säännöksiä. Kunnan valvontaviranomaiset, työsuojeluviranomainen ja poliisi valvovat lain toteutumista.

Lisätietoa

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Ympäristöinsinööri
Terhi Sankelo
sähköposti [email protected]

Ympäristöinsinööri
Satu Virtaranta
puhelin 050 462 0477
sähköposti [email protected]

Tupakkakopit:
Rakennusvalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin 040 670 8741