Siirry sisältöön

Uima-allasvesi

Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden sekä vastaavien laitosten, kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitosten ja hotellien altaiden vesiä valvotaan allasvesiasetuksen (315/2002) mukaisesti. Uima-allasvesien laatu tutkitaan kävijämäärästä riippuen 4 – 52 kertaa vuodessa. Allasvesiasetuksessa on annettu laatuvaatimuksia mikrobiologisille ja veden puhdistukseen ja desinfiointiin vaikuttaville fysikaalisille ja kemiallisille muuttujille. Valvontatutkimusten tulokset tulee olla altaan käyttäjien nähtävillä kunkin uima-allastilan ilmoitustaululla.

Jos allasvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä laitoksen ylläpitäjän kanssa selvitettävä syy veden laadun poikkeamaan ja määrättävä laitoksen ylläpitäjä viipymättä korjaamaan tilanne. Terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa myös kieltää altaan käytön.

Allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä työntekijällä on oltava todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta. Altaan ylläpitäjän on pidettävä kirjaa allasta hoitavien henkilöiden osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Valviran internetsivuilla on tietoa uima-allasvesistä ja ja allasvesihygieenisestä osaamistestistä.

Allasvesiasetuksen mukaan laitoksen ylläpitäjän tulee toimittaa vuosittain terveydensuojeluviranomaiselle raportti, joka sisältää mm. kaikki valvontatutkimusten tulokset ja kuukausittaiset kävijämäärät. Raportti tulee toimittaa kutakin kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tiedot voidaan toimittaa lomakkeella (lomake tulossa sivuille) osoitteeseen [email protected] tai Tampereen kaupunki, Ympäristöterveys, PL 487, 33101 Tampere.