Siirry sisältöön

Omavalvonta

Toimijalla tulee olla riittävä omavalvontasuunnitelma elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimijan tulee tietää elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma tulee laatia elintarvikehuoneistotoimintaa aloitettaessa, ja se tarkastetaan ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen ensimmäisellä tarkastuksella. Laitoksen omavalvontasuunnitelma toimitetaan valvontaviranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen yhteydessä.

Tampereen kaupungin omavalvontaohje

Omavalvontaohjeistusta muualla verkossa

THL:n julkaisema toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

THL on julkaissut uuden Toimenpideohjeen salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi. Ohje antaa tietoa mm. elintarvikealan työntekijöillä mahdollisesti tarvittavista terveydentilan selvityksistä sekä salmonellatartunnan toteamisen jälkeisistä toimenpiteistä. Ohje löytyy osoitteesta:

Riskityötä tekevien henkilöiden terveydentilan selvitys salmonellatartunnasta

Riskityöllä tarkoitetaan sellaisia työtehtäviä, joissa on suuri vaara levittää salmonellatartuntaa. Tartuntatautilain (1227/2016) ja -asetuksen (146/2017) mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä ettei tällä ole salmonellatartuntaa kun henkilö työskentelee seuraavissa tehtävissä:

  1. elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeitam
  2. maidon tuotantotilalla maidonkäsittelytehtävässä jos tila toimittaa maitoa meijeriin jossa maitoa ei pastöroida

Terveydentilan selvitys vaaditaan vain niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät sellaisia pakkaamattomia elintarvikkeita, joita ei kuumenneta ennen niiden myyntiä tai tarjoilua ja joiden välityksellä salmonellatartunta voisi levitä. Elintarvike voi saastua salmonellabakteerilla myös kuumennuksen jälkeen, minkä vuoksi terveydentilan selvitys vaaditaan myös niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita sen jälkeen, kun elintarvike on kuumennettu eikä sitä kuumenneta uudestaan ennen tarjoilua. Selvitys vaaditaan esimerkiksi henkilöltä joka:

  • käsittelee pakkaamatonta lihaa teurastamossa tai leikkaamossa
  • käsittelee maitoa, joka menee kulutukseen ilman lämpökäsittelyä (raakamaitona tai raaka-maitotuotteina). Ternimaitoa käsittelevältä henkilöltä ei sen sijaan vaadita selvitystä, koska ternimaito käytetään kuumennettuna.
  • valmistaa salaattia
  • käsittelee helposti pilaantuvia leivoksia tai kakkuja (esim. täytekakut, juustokakut)
  • käsittelee pakkaamattomia elintarvikkeita niille tehdyn kuumennuskäsittelyn jälkeen eikä elintarvikkeita kuumenneta uudestaan ennen niiden tarjoilua. Esimerkiksi pakkaamattomien pastöroitujen maitotuotteiden käsittely, pakkaamattomien lihavalmisteiden käsittely.

Selvitystä ei kuitenkaan vaadita henkilöltä, joka käsittelee sellaisia pakkaamattomia elintarvikkeita, joiden välityksellä salmonellatartunnan leviäminen on hyvin epätodennäköistä. Tällaisia elintarvikkeita ovat esimerkiksi irtokarkit, alkoholijuomat, keksit ja kuivakakut. Selvitystä ei myöskään vaadita valmisruokaa jakelevilta työntekijöiltä, kuten vanhainkotien tai palvelutalojen henkilökunnalta tai vastaavissa tehtävissä toimivilta työntekijöiltä.

Selvitys vaaditaan myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden. Selvitys vaaditaan ennen palvelussuhteen alkamista tai aina silloin, kun työssäolon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä voi olla salmonellabakteerin kantaja (kuumeinen ripulitauti tai esim. perheenjäseneltä todettu salmonellatartunta).

Riskityöksi ei enää luokitella työtä vastasyntyneiden osastolla, ruuan valmistuksessa vastasyntyneille sairaalassa, esim. sairaaloiden äidinmaitokeskuksissa, tai vesilaitoksessa välittömässä kosketuksessa jakeluun menevän veden kanssa (Vanha tartuntatautilaki 989/2006 ja -asetus 1376/2006).

Terveydentilan selvitys työsuhteen alussa

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon tai terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua, Haastattelun yhteydessä työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä (oireisena ei olla töissä, työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuvasta taudista ja hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulutetaan). Todistus terveydentilan selvityksestä on vapaamuotoinen (malli löytyy ylempänä mainitusta ja linkitetystä Thl:n ohjeesta Toimenpide salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi, liite 1).

Laboratoriotutkimus tehdään jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti. Laboratoriotutkimuksen tarve perustuu työntekijän omaan ilmoitukseen vatsatautioireista.

Laboratoriotutkimusta ei enää pyydetä oireettomilta työntekijöiltä matkan jälkeen.

Työntekijöiden terveydentilan selvitykset järjestää työnantaja osana työterveyshuoltoa. Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestää terveystarkastukset niille opiskelijoille, jota toimivat yllämainituissa työtehtävissä ilman työsuhdetta. Työ- ja elinkeinotoimistojen tai yksityisten oppisopimusyritysten kautta työhön tulevien harjoittelijoiden terveystarkastukset tehdään kunnan terveyskeskuksessa. Terveystarkastus on tutkittavalle maksuton, koska kyseessä on selvitys yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi (asiakasmaksulain 5 § 4 kohta).

Hygieniapassit

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, vaaditaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Ruokavirasto on laatinut taulukon työtehtävistä, joissa hygieniaosaamistodistus ja suojavaatetus tarvitaan. Taulukko löytyy:

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Kirjanpito voi olla luettelo työntekijöistä, jotka ovat esittäneet osaamistodistuksen toimijalle tai kopiot hygieniaosaamistodistuksista. Elintarvikealan toimijan tulee perehdyttää myös lyhytaikaiset työntekijät elintarvikehygieenisiin työtapoihin työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Jos työntekijä käsittelee työssään helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee hygieniaosaaminen osoittaa Eviran myöntämällä hygieniaosaamistodistuksella eli hygieniapassilla. Hygieniaosaamistodistus tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan myös aiemmat työpaikat, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat muun muassa kalat ja mäti, äyriäiset, munavalmisteet, lihat ja lihavalmisteet, maito ja kerma, tuorejuustot, jäätelöt, leivokset ja kakut ja pilkotut kasvikset.