Siirry sisältöön

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi siirrettävät kioskit, myyntiautot, telttakatokset, kojut ja myyntivaunut.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään ilmoitus yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan. Sen jälkeen toiminnasta tiedotetaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, kenen alueella toimintaa harjoitetaan.

Jos kyseessä on vähäriskinen toiminta, toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on siis vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.

Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Toimijan on tehtävä elintarvikevalvontaan ilmoitus säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista, mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa. Liikkuvat elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistotoiminnasta yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Yhteystiedot

Elintarvikevalvonta
sähköposti [email protected]