Siirry sisältöön

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti

Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta tuovan toimijan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta kunnan elintarvikevalvontaan.

Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuovien toimijoiden tulee tehdä tuonti-ilmoitus saapuneista lähetyksistä kunnan elintarvikevalvontaan ja Ruokavirastoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella. Ilmoituksen tekemisestä vastaa maahantuoja. Ilmoitus tehdään neljästi vuodessa takautuvasti edeltävien kolmen kuukauden osalta, 15.1., 15.4., 15.7. ja 15.10. mennessä. Ilmoitukset voi tehdä myös kuukausittain seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Toimija voi tehdä ilmoituksen myös yksittäisistä vastaanotetuista lähetyksistä niin halutessaan. Ilmoitus tulee tehdä myös niiltä kuukausilta, joiden aikana tuontia sisämarkkinoilta ei ole ollut.

Kuukausi-ilmoitukset

Ohjeet sisämarkkinatuojille

Ruokaviraston määräys

Ohje salmonellaerityistakuista

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Ruokavirasto valvoo yhdessä Tullin kanssa elintarvikeketjun tuotteiden, kasvien, puutavaran ja käytettyjen metsä- ja maatalouskoneiden tuontia EU:n ulkopuolelta Suomeen.

Elintarvikkeiden vienti EU-alueelle

Elintarvikelainsäädäntö on EU-maissa pitkälti harmonisoitu, joten yhdessä EU-maassa laillisesti markkinoilla oleva elintarvike tulee voida saattaa laillisesti myös muiden EU-maiden markkinoille. Näin ollen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden sisämarkkinakauppaan ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta tulee varmistua, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan (kielivaatimukset, mahdolliset kansalliset lisävaatimukset). Näistä voi etsiä tietoa viennin kohdemaiden elintarvikeviranomaisten internetsivuilta tai kohdemaan asiakkaiden kautta. Muihin EU-maihin vietävät eläinperäiset elintarvikkeet tulee olla peräisin hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista.

Vienti EU:n ulkopuolelle

Kun yrityksesi haluaa aloittaa viennin EU-alueen ulkopuolelle, perehdy ensimmäiseksi kohdemaan markkinoihin ja vientivaatimuksiin.