Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kiinteistötietojen tarkistus

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyön, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle.

Selvitystyö on aloitettu huhtikuussa 2017 keskusta-alueelta. Kiinteistöjen omistajille lähetetään postitse kyselykaavake, tai tiedot voi antaa myös alempaa löytyvältä verkkolomakkeella.

Selvitystyö jatkuu muillekin kaupungin alueille. Vuoden 2017 loppuun mennessä tietoja on kerätty keskusta-alueen lisäksi mm. Tammelan, Kalevan, Petsamon, Viinikan, Nekalan ja Lentävänniemen alueilta. Kevään 2018 aikana kyselylomakkeita on postitettu Jokipohjan, Lapin (Käpylä), Uudenkylän, Ruotulan, Huikkaan ja Takahuhdin (tonttien osalta) alueille.Vastauslomakkeen voi vielä palauttaa, vaikka pyydetty määräaika olisikin mennyt ohi. Tarvittaessa kiinteistönomistajilta pyydetään lisäselvityksiä tai heihin ollaan muutoin yhteydessä.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa mittauskäyntejä. Rakennuksista mitataan ulkomitat ja kirjataan niiden sijainti, tyyppi ja pinta-ala ulkomitoin. Rakennusten sisälle ei mennä. Tarkistuskäynti on kiinteistön omistajalle maksuton. Mahdolliset mittauskäynnit tehdään selvitystyön myöhemmässä vaiheessa.

Kiinteistönomistajilta saatuja tietoja verrataan eri rekisterien tietoihin, ja tarvittaessa kerätyt tiedot välitetään edelleen verohallintoon tarkistusta varten. Näin varmistetaan kaikkien kiinteistönomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kiinteistöveroa määrättäessä. Mikäli kiinteistöveron maksuperusteet muuttuvat tietojen korjauksen myötä, vaikuttaa se veron määrään veroa pienentäen tai suurentaen.

Rakennusten omistajia muistutetaan siitä, että myös kaikki yli 5 m2 suuruiset piharakennukset ja -rakennelmat, joiden rakentamiseen ei ole tarvinnut hakea rakennus- tai toimenpidelupaa, kuuluvat kiinteistöverotuksen piiriin ja omistajalla on velvollisuus itse ilmoittaa ne Verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennuksille tehtyjä perusparannuksia ja -korjauksia (Kiinteistöverolaki 654/1992, 4. luku 16).

Verkkolomake kiinteistötietojen selvittämiseksi

Kiinteistön tiedot annetaan joko omistajalle lähetettävällä lomakkeella (lähetetään postitse, vastauskuori mukana) tai oheisesta linkistä avautuvalla lomakkeella:

Lomakkeen täyttöohje

Täyttäkää oma lomake jokaisesta omistamastanne kiinteistöstä, jolla on rakennuksia.

Kiinteistötunnus on 837-alkuinen numerosarja (löytyy mm. kiinteistöverolapusta).
Pysyvä rakennustunnus on 10-merkkinen tunnus (ilmoitetaan, mikäli tiedossa).
Valmistumisvuosi: mikäli ei tiedossa, arvio riittää.
Kokonaispinta-ala: lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan, sisältää kaikkien kerrosten, kellareiden sekä lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden yhteenlasketut pinta-alat. (Mukaan ei lasketa alle 160 cm korkeita tiloja eikä katoksia.) Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitusrakennusten pinta-alat lasketaan sisämitoin.
Kuisti: loma-asunnossa kuisti on rakennukseen kiinteästi liitetty, katettu avoin tila. Asuintalossa kuisti voi olla umpinainen, mutta ei lämpöeristetty. Lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan.
Rakennuksen tilavuus: Myymälä- ja teollisuusrakennusten pinta-alat lasketaan tilavuuden mukaan. Teollisuusrakennuksella tarkoitetaan teollisuuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaamoa, huoltoasemaa, maalaamoa, työpajaa, pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.
Tehdyt perusparannukset ja korjaukset: ilmoittakaa myös milloin korjaus on tehty. Mikäli rakennus on korjattu uudenveroiseksi, riittää peruskorjausvuoden ilmoittaminen.
Rakennelmat: ilmoittakaa myös kiinteistöllä olevat rakennelmat (tyyppi, esim. radiomasto)
Maa- ja metsätalouden käytössä olevia rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa, mutta tilan alueella sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajan rakennukset ilmoitetaan.
Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m2 rakennuksia ei ilmoiteta.

Mikäli kaikki kiinteistönne rakennukset ei mahdu lomakkeelle, voitte ilmoittaa ne erillisellä paperilla tai tehdä uuden nettilomakkeen.
HUOM! Mikäli rakennuksessa on useita eri huoneistoja, myymälä- tms. tiloja, eritelkää näistä lukumäärät ja pinta-alat lomakkeen loppuun Lisätietoja -kohtaan (esim. Asunnot 5 kpl/500 m2, myymälät 2 kpl/150 m2).

Paritalojen omistajat voivat halutessaan antaa erilliset ilmoituksensa.

Lomakkeen alareunassa Tietojen lähetys -kohdassa voitte valita "Kiinteistötiedot -lomakkeen tuloste.rtf", mikäli haluatte tallennuksen jälkeen vielä tulostaa tai tallentaa antamanne tiedot itsellenne talteen. Painettuanne TALLENNA -nappia alareunassa saatte ilmoituksen, että tiedot on tallennettu. (Tämän ilmoitussivun alareunasta voitte tallentaa tai tulostaa tiedot itsellenne painamalla Tallenna täyttämäsi lomake tiedostona -nappia.)

Tiedustelut ja yhteydenotot:
Projektisuunnittelija
Kirsi Grönberg
puhelin 040 164 6418
sähköposti [email protected]

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]

Lisätietoja kiinteistöverotuksesta Verohallinnon sivuilta: