Siirry sisältöön

Kiinteistötietojen tarkistus

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi aloitti huhtikuussa 2017 kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyön, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle.

Rakennusten omistajille lähetettiin postitse kyselykaavake, jolla pyydettiin tietoja rakennusten ominaistiedoista, käyttötarkoituksesta, tehdyistä perusparannuksista ym. Vuoden 2017 loppuun mennessä tietoja kerättiin keskusta-alueen lisäksi mm. Tammelan, Kalevan, Petsamon, Viinikan, Nekalan ja Lentävänniemen alueilta. Kevään 2018 aikana kyselylomakkeita postitettiin Jokipohjan, Lapin (Käpylä), Uudenkylän, Ruotulan, Huikkaan ja Takahuhdin (tonttien osalta) alueille.

Kiinteistönomistajilta saatuja tietoja on verrattu eri rekisterien tietoihin, ja tarvittaessa kerätyt tiedot on välitetty edelleen Verohallintoon tarkistusta varten. Näin varmistetaan kaikkien kiinteistönomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kiinteistöveroa määrättäessä. Mikäli kiinteistöveron maksuperusteet muuttuvat tietojen korjauksen myötä, vaikuttaa se veron määrään veroa pienentäen tai suurentaen.

Rakennusten omistajia muistutetaan siitä, että myös kaikki yli 5 m2 suuruiset piharakennukset ja -rakennelmat, joiden rakentamiseen ei ole tarvinnut hakea rakennus- tai toimenpidelupaa, kuuluvat kiinteistöverotuksen piiriin ja omistajalla on velvollisuus itse ilmoittaa ne Verohallinnolle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennuksille tehtyjä perusparannuksia ja -korjauksia (Kiinteistöverolaki 654/1992, 4. luku 16).

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta jatkaa kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyötä koko kaupungin alueella.

Projektipäällikkö
Juha Lehtilä
puhelin 0400 624 602
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta