Siirry sisältöön

Rahoitus

  • Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimisto myöntää pitkäaikaisesti vaikeavammaiselle korvausta välttämättömistä asunnon muutostöistä vammaispalvelulain nojalla.
  • Valtion avustuksista vanhusväestölle sekä hissi- ja esteettömyysavustuksista vanhusväestölle saa lisätietoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta ARAsta.
  • Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikössä myönnetään kaupungin hissiavustusta taloyhtiöille.
  • Yksityishenkilön on mahdollista hakea verotuksen kautta kotitalousvähennystä kotona tehtävän työn kustannuksista.
  • Sotainvalideilla ja -veteraaneille on avustuksia asunnon muutostöihin. Näitä asioita hoitaa Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonta.
Vammaispalvelutoimisto
vaihde 03 565 611
puhelin 040 159 8379, neuvonta: ma, ti ja to klo 9 - 10 ja klo 13 - 14, ke klo 15 - 17 ja pe klo 9 - 10
postiosoite PL 98
33201 Tampere

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
vaihde 03 565 611
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna