Siirry sisältöön

Portaikko, porrashuone ja hissi

Porrashuoneissa on oltava riittävä valaistus ja katkaisimet näkyvillä ja riittävän matalalla. Portaikossa liikkumista helpottavat molemmin puolin olevat käsijohteet sekä liukuesteet porrasaskelmien etureunassa.

Porrashuone ja portaikko

  • Tilojen hahmotettavuuteen kontrastit tuovat parannusta.
  • Liiketunnistimella toimivat kohdevalot ovat käteviä, hyvän yleisvalon lisäksi
  • Portaiden muoto ja mitoitus vaikuttavat käytettävyyteen: suora ja lepotasanteellinen portaikko on turvallisin.
  • Mitoitus eli nousu ja etenemä ovat erilainen ulkona ja sisällä.

Käsijohde

  • Käsijohteen tulisi jatkua yhtenäisenä ja vähintään 300 mm yli portaan alkamis- ja päättymiskohdan.
  • Pyöreä ja päistään pyöristetty noin 40 mm läpimitaltaan oleva käsijohde on paras ja sopiva korkeus on 900 mm.
  • Käsijohteita suositellaan molemmin puolin portaita ja niiden kiinnitys ei saa estää käden liu’uttamista.

Hissi

  • Esteettömässä hississä on automaattiovet, peili takaseinällä sekä selkeät ja sopivalla korkeudella olevat kutsunapit.
  • Hissin asentaminen jälkikäteen on mahdollista useimpiin kerrostaloihin. Valtio ja Tampereen kaupunki tukevat hissien rakentamista.
  • Hissejä löytyy myös pientaloihin. Useimpiin porrasmalleihin voidaan tarvittaessa asentaa myös porrasnostin.