Siirry sisältöön

Esteetön taloyhtiö

Taloyhtiön tulee huolehtia kiinteistön yleisestä esteettömyydestä piha-alueella ja yhteisissä tiloissa. Tavoite on, että liikkumisesteisellä on pääsy rakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Peruskorjauksen yhteydessä kannattaa parantaa rakennuksen esteettömyyttä.

 • Pihan kulkuväylien tulee olla kovapintaisia ja tasaisia.
 • Portaiden ja luiskien molemmilla puolin tulee olla tukikaiteet.
 • Talon osoite- ja numerokyltit ovat selkeät ja näkyvät pimeällä.
 • Sisäänkäynnille, jätepisteelle ja autopaikalle on esteetön kulku.
 • Turvallinen valaistus niin piha-alueilla kuin yleisissä tiloissa on mahdollisimman tasainen, katvealueita ei saa muodostua.
 • Pelastustiet, saattoliikenne ja ajoreitit samoin kuin esteetön pysäköintipaikka ovat lakien mukaiset.
 • Ulko-oviympäristössä on huomioitava ovien kevyttoimisuus ja aukeamissuunnat, vapaat kulkuaukot ja katettu sisääntulotasanne.
 • Lukituksen automatisointi helpottaa oven avaamista.
 • Kynnyksettömyys tai matalat kynnykset helpottavat liikkumista.
 • Valoisuus ja kontrastit helpottavat tiloissa toimimista.
 • Helppokäyttöiset ja sopivalla käyttökorkeudella olevat painikkeet.

Hissin esteettömyydessä auttavat peili, automaattiovet, ja selkeät kutsunapit oikealla korkeudella. Hissin asentaminen jälkikäteen on mahdollista useimpiin kerrostaloihin. Valtio ja Tampereen kaupunki tukevat hissien rakentamista.