Siirry sisältöön

Koirat

Tampereen kaupunki luopui koiraverosta

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017 luopua koiraverosta. Koiraveroa perittiin viimeisen kerran verovuodelta 2016 vuonna 2017.

Lisätietoa koiraverolaskutuksesta
Monetra Pirkanmaa Oy, laskutus
sähköposti [email protected]
puhelin 040 146 9931

Lisätietoa kaupungin laskuista löytyy sivulta laskutus ja maksaminen .

Koirani ulkoilee...

Järjestyslain mukaan koira on pidettävä kytkettynä, kun sen kanssa liikutaan taajama-alueella.

Tällä hetkellä Tampereella on 11 koirapuistoa ja yksi koirapolku. Koirapuistot ovat aidattuja ja niissä koiraa voi pitää kytkemättömänä.

Kaupungin ja koirajärjestöjen yhteistyönä on laadittu koirapalveluohjelma 2012-2025, jossa on esitetty kunnostettavat ja uudet koirapuistot. Koirien ulkoiluttamisalueiden rakentamisaikataulusta päätetään kaupungin talousarviota hyväksyttäessä.

Metsästyslain määrittelemä koirien kiinnipitoaika on 1.3. - 19.8. Lain mukaan ulkona oleva koira on sinä aikana pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Pihamaalla tai puutarhassa koiran voi pitää irrallaan, samoin aidatuissa koirapuistoissa.

Koiran kanssa liikuttaessa on hyvä ottaa toinen huomioon olipa kyse kuntopolulla vastaantulevasta hölkkääjästä tai järven ruohikossa pesimärauhaa kaipaavasta pikkulinnusta. Lasten leikkipuistot jätämme lapsille, emmekä ulkoiluta niissä lemmikkejämme.

Koiranomistajan on huolehdittava myös lemmikkiensä jätöksistä. Keskikaupungilla on n. 15 jätösroskista, joista osassa on pussiautomaatti. Jätöspusseja saa myös eläintarvikekaupoista.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Koirani katoaa...

Koiran kaulapantaan niitattu veromerkki helpottaa huomattavasti koiran palautumista takaisin omistajalleen. Kun koiran löytäjä ilmoittaa merkin tiedot joko poliisilaitokselle tai kaupungin keskusvirastotaloon, saadaan koirarekisteristä saman tien tiedot koiran omistajasta.

Poliisi ottaa haltuunsa irtokoirat, mutta kiinni otettu pieneläin voidaan toimittaa myös suoraan eläinten hoitolaan (Boondock´s Oy) Orivedelle.

Hoitolassa eläimiä säilytetään 15 vuorokautta. Jos omistaja löytyy sinä aikana, hän saa periä lemmikkinsä kuluja vastaan. Omistajan on noudettava koiransa 10 vuorokauden kuluessa löytymisilmoituksen saatuaan. Jos omistajaa ei tavoiteta, eläimelle yritetään löytää uusi sijoituspaikka. Noutaessaan koiransa omistaja joutuu maksamaan 21,86 euron lunastusmaksun, todelliset noutokustannukset ja hoitokuluina 12 euroa vuorokaudelta. Maksut peritään käteisellä noudon yhteydessä.

Boondock's Oy
puhelin 040 515 2750
Paimenkoirantie 96
35300 Orivesi

Koirani netissä...

Eläinten hoitola Boondock´s Oy:n ja Tampereen kaupungin internetpalvelun tarkoituksena on löytää huostaan otetun eläimen koti mahdollisimman pian sekä tarjota hylättyjä eläimiä uusiin koteihin. Sivuilla on kuva eläimestä sekä tiedot mm. löytöpaikasta, sukupuolesta jne.

Koirani matkustaa...

Linja-autoissa saa kuljettaa poliisikoiraa, näkövammaisten opaskoiraa, liikuntarajoitteisen avustajakoiraa tai avustajakoiraksi koulutettavaa koiraa. Muiden lemmikkieläinten kuljettaminen on kuljettajan harkinnassa tapauskohtaisesti.

Kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta autoon lemmikkieläintä, jos auto on kovin täynnä, siellä on jo muita lemmikkieläimiä tai muut matkustajat vastustavat eläimen autoon ottamista.
Omistaja on vastuussa siitä, ettei eläin aiheuta häiriötä muille matkustajille. Lemmikkieläimen kuljettamisesta ei peritä maksua.

Tampereen joukkoliikenteessä noudatetaan linja-autoliiton suositusta eläinten kuljetuksesta. Suosituksen mukaan tavallisia ja vaarattomia lemmikkejä voidaan kuljettaa bussissa saattajan kanssa ja vastuulla, mikäli bussissa on tilaa. Lemmikkieläimet sijoitetaan bussiin siten, että niistä mahdollisesti aiheutuva haitta minimoituu. Lemmikkieläimiä ei saa sijoittaa istuimille, eikä niitä saa pitää irrallaan. Bussissa jo olevalla allergisella matkustajalla on ensisijaisesti oikeus valita paikka ja tarvittaessa jopa pyytää kuljettajaa estämään lemmikkiä nousemasta bussiin. Kanssamatkustajat eivät kuitenkaan voi estää opas- tai avustajakoiraa nousemasta autoon.

Junien päivävaunuissa koirien kuljettaminen on sallittua vain lemmikkiosastoissa. Makuuvaunussa lemmikkejä saa kuljettaa ainoastaan saman seurueen käyttöön varatussa päätyosastossa. Koirien kuljettaminen junissa on maksullista.

Finnairin lentokoneeseen matkustamon puolelle voi ottaa korissa pidettävän koiran. Koiran ja kantimen yhteispaino saa olla enintään 8 kiloa. Kookkaammat koirat matkustavat erillisessä kuljetuslaatikossa ruuman puolella. Kuljetuslaatikon voi ostaa Finnairilta tai eläinkaupasta.

Koirien vienti ulkomaille on selvitettävä tapauskohtaisesti. Euroopan Unioniin liittyminen ei tuonut oleellisia helpotuksia koirien kuljettamiseen ulkomaille. Lisätietoja saa eri maiden lähetystöistä.

Koirani sairastaa...

Koirani kuolee...

Pieneläinten hautausmaa sijaitsee Rautaharkossa Sulkavuoren eteläpuolella.

Ajo-ohje:
Käännyt Automiehenkadulta Kurssikeskuksenkadulle, jatka vasempaan Särkijärvenkatua. Käännyt juuri ennen moottoritien ylittävää siltaa oikealle. Hautausmaa-alue jää oikealle ennen pelastusharjoitusrataa.

Leposija hautausmaalta

Sulkavuoren pieneläinhautausmaalle haudataan kissoja, koiria ja muita pienikokoisia lemmikkejä. Hautaus maksaa 60 - 80 euroa, ja hautapaikka on 15 vuodeksi. Hautauksesta on sovittava etukäteen; hautauksen hoitaa Vilmek Ky, Miikka Kuutilo, puh. 050 436 8948.

Verna Oy
puhelin 03 374 9741

Järjestötoiminta

Suomen Kennelliitto
puhelin 09 887 300

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry.
puhelin 03 3182 880, 0400-5535 828 (iltaisin)

Tampereen Seudun Koirakerho ry

Kaikenrotuisten koirien harrastuskerho. Koulutustoimintaa, kilpailutoimintaa, nuorisotoiminta, näyttelykoulutusta ja näyttelytoimintaa ja erilaisia kerhotapahtumia.

Katso lisätiedot ja yhteystiedot www.tamsk.com

Koiranäyttelyt

Koiranäyttelyt ovat julkisia ja virallisia katsastus- ja kilpailutilaisuuksia, joissa koiria arvioivat alan asiantuntijat eli palkintotuomarit. Näyttelyjä valvoo Suomen Kennelliitto, joka antaa myös näyttelyjä koskevaa tietoa ja kertoo koirien koetilaisuuksista.

Koirakoulutus

Eri kennelkerhot järjestävät myös koirien koulutustilaisuuksia. Koulutusta johtaa koulutusohjaaja. Eri koirakerholla on omat eri puolilla kaupunkia sijaitsevat koulutuspaikkansa.

Koirista järjestyslaissa

Järjestyslaki (612/2003) tuli voimaan 1.10.2003 jolloin kaupungin järjestyssääntö kumoutui.

Järjestyslaki 14 §

Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä;

2. pidettävä huolta, ettei koira pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle kytkemättömänä, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;

3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.