Siirry sisältöön

Tupakansavu ja tupakointikiellot

Asuntoyhteisöt

Tupakkalaki edellyttää, että työpaikoilla, julkisissa rakennuksissa ja asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asunnoissa tupakointia ei ole kielletty. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakansavun esiintyminen toistuvasti asunnon sisätiloissa katsotaan terveydensuojelulain mukaiseksi terveyshaitaksi. Asuntoyhteisön tulee tällöin ryhtyä toimenpiteisiin savun kulkeutumisen estämiseksi. Tämä voi edellyttää ilmanvaihtojärjestelmän säätämistä tai parantamista sekä rakenteiden tiivistämistä.

Mikäli tupakansavu toistuvasti kulkeutuu parvekkeilta tai asunnon huoneistopihalta ilmanottoaukkojen tai rakenteiden kautta toisiin asuntoihin tai toisille parvekkeille/huoneistopihoille, voi asuntoyhteisö hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Myös yksittäiseen asuntoon voidaan hakea tupakointikielto, jos asunnosta leviää tupakansavua muihin asuntoihin tai asuntoyhteisön muihin tiloihin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu. Lisäksi hakijalta peritään kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut kustannusten mukaan.

Ympäristöterveyden maksuista löytyy tietoa:

Lisätietoja löytyy Valviran sivuilta:

Tupakan ja tupakkatuotteiden myyntiluvista sekä tupakointiin liittyvistä rajoituksista ja kielloista löytyy tietoa sivulta Tupakkavalvonta.

Yhteystiedot