Siirry sisältöön

Radon

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota ei ihminen pysty mitenkään aistimaan. Radon voidaan havaita ainoastaan erikoismittalaitteiden avulla. Pitkäaikainen asuminen korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on suurempi kuin tupakoimattomilla.

Radonpitoisuuden voi selvittää omatoimisesti tilaamalla Säteilyturvakeskukselta (STUK) mittauspurkki, jota pidetään talviaikana asunnossa kahden kuukauden ajan. Huoneilman radonpitoisuus vaihtelee vuodenajan mukaan. Vaihtelu on suurinta sellaisissa rakennuksissa, jotka on rakennettu radonia hyvin läpäisevälle maaperälle kuten harjulle. Talvella huoneilman radonpitoisuus voi olla moninkertainen kesällä mitattuihin pitoisuuksiin verrattuna, harjualueilla jopa kymmenkertainen. Tämän vuoksi mittaus tulisi tehdä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Radonpitoisuus voi vaihdella suuresti samalla alueella sijaitsevien eri rakennusten välillä.

Toimenpiteisiin sisäilman radonpitoisuuden pienentämiseksi tulisi ryhtyä silloin, kun radonin vuosikeskiarvo ylittää viitearvon 300 Bq/m3. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3­.

Ajankohtaista

Pirkanmaan radonkartta, 200 Bq/m3 ylitykset, osuus mitatuista pientaloasunnoista

Hae oman kuntasi tai postinumeroalueesi radonmittaustilastoja

Säteilyturvakeskuksen STUKin verkkosivuilta voi hakea oman kunnan tai postinumeroalueen radonpitoisuuksia. Hakutuloksissa ovat mukana kunnat tai postinumeroalueet, joissa on mitattu vähintään 10 pientaloasuntoa.

Radon ja rakentaminen

Asunnot ja työtilat on suunniteltava siten, että huoneilman radonpitoisuus ei ylitä sallittuja ohjearvoja. Rakennuksen huoneilmaan radon tulee rakennuksen alla olevasta maaperästä, talousveden käytön yhteydessä vapautuvasta radonista (porakaivovedet) ja vähäisessä määrin rakennusmateriaaleista erittymällä.

Asumisterveys
sähköposti [email protected]

Asumisterveyden puhelinneuvonta on maanantaista torstaihin klo 9.30 - 11.00 puh. 041 730 2286. Puhelinnumero palvelee koko valvonta-alueen kuntia (Tampere, Kangasala, Pälkäne, Orivesi Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala).