Siirry sisältöön

Valmistelu ja suunnittelu

Kun hissittömyys haittaa tai se puhuttaa taloyhtiössä, on ensimmäiseksi hankittava oikeaa tietoa.
Ammattitaitoisella ja huolellisella suunnittelulla varmistetaan oikean tiedon saaminen - voidaanko meidän taloomme rakentaa hissi ja mitä se maksaa.

1. Lähtötietojen hankinta
Piirustukset, pohja- ja leikkauskuvat. Rakenteiden selvitys. Porrashuoneen suoruus. Pysähtymistasojen määrä. Pelastustie. Toiveena kaikkien asukkaiden esteetön kulku pihasta kotiovelle, asuntoihin ja rakennuksen yhteistiloihin. Myös apuvälineitä käyttävä pystyy kulkemaan itsenäisesti.

2. Sijoitusvaihtoehdot
Saadaanko hissi rakennuksen sisätilaan, porrasratkaisua muuttamalla porrashuoneeseen vai asuntovyöhykkeelle. Joudutaanko hissi tai uusi porras sijoittamaan rakennuksen vaipan ulkopuolelle. Olisiko hissikuilu paikalla tehty, osittain tai täysin elementtiratkaisu.

3. Hissin rakentaminen vaatii aina rakennusluvan
Rakennuslupaan vaaditaan pelastusviranomaisen lausunto. Joskus tarvitaan myös kaavoitus- tai museotoimen lausuntoja.

Rakennuslupaviranomaisiin on syytä olla yhteydessä jo alkuvaiheessa reunaehtojen selvittämiseksi. Palomiesten ja sairaankuljetuksen on pystyttävä liikkumaan mahdollisesti hissin rakentamisen takia kavennetussa portaassa. Samoin paloturvallisuutta koskevien ohjeiden ja määräysten toteutuminen tulee varmistaa pelastusviranomaisilta. Hyvällä suunnittelulla myös rakennuksen suojelulliset näkökohdat on ratkaistavissa.

4. Sijoitusvaihtoehdon valinta
Tilaan mahdollisimman suuri hissikori. Mietittäviä asioita: Onko mahdollista käyttää tämän päivän uudisrakentamisessa käytettäviä hissityyppejä? Hissityyppi konehuone vai konehuoneeton, läpikujettava hissi. Tarvitaanko pääsyä hissillä kellari- ja ullakkotiloihin. Puolen kerroksen ratkaisuja tulee välttää. Hissillä tulisi päästä asuntotasolle. Selvitettävä rakenteiden edellyttämät vaatimukset tai vahvistukset.

5. Suunnittelu ja piirustukset
Rakennuslupaa varten tarvitaan asemapiirustus, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Suunnittelussa huomiotava ovien aukenemissuunnat, tarvittava vapaa tila hissin oven edessä, paarikuljetuksen vaatima tila.

Kavennettaessa portaita huomiotava erityisesti kulkureitit. Porraskuilun rakenne, käsijohteiden malli. Rakennesuunitelmia tarvitaan esim. portaiden ja tasojen mahdollisesta tuenta, paloeristys.

Sähkösuunnitelmassa huomiodaan hissin vaatimat muutokset ja mm. hissin edustan valaistus. Ilmanvaihtosuunnitelmaa tarvitaan hissikuilun ja mahdollisen hissikonehuoneen ilmanvaihdon järjestämisestä sekä niiden vaikutuksista kiinteistön muuhun lv-järjestelmiin. Paloturvallisuutta koskevat toimenpiteet: palovaroittimet huoneistoihin, opasteet, porrashuoneen savunpoisto- tai ns. kuivanousujärjestelmät huomiotava samoin piha-alueen pelastustiet.

6. Lait ja asetukset
Asuinkerrostalon porraskäytävä toimii uloskäytävänä, potilaan kuljetustienä ja palokunnan hyökkäystienä. Porrashuone on rakennettava palamattomista materiaaleista eikä siellä saa säilyttää palavaa tavaraa.

Uloskäytävän leveyden tulee yleensä olla vähintään 1 200 mm (Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1).

Paloturvallisuusasetuksen muutos 1.2.2009: Jälkiasennettaessa portaaseen hissi tai muu tasonvaihtolaite asunnon uloskäytävän leveyden tulisi olla vähintään 900 mm. Uloskäytävän kaventuessa porrashuone varustetaan sisääntulotasolta laukaistavalla savunpoistoluukulla tai automaattisella savunpoistolaittteistolla.

Aiheeseen liittyvät linkit