Siirry sisältöön

Korjausavustukset

Valtion korjausavustuksia myönnetään iäkkään tai vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Valtion avustukset

Valtion korjausavustusten käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARAlle.

Lisätietoja avustuksista ja avustusjärjestelmästä löytyy ARAn sivuilta. Korjaustyöt saa aloittaa vasta kun avustuspäätös on tehty tai ARA on antanut töiden aloitusluvan.

Avustus iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen

Avustusta voi hakea ruokakunta, jossa ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, jotka ovat kotona asumisen ja hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä materiaali- ja työkustannuksista. Erityisestä syystä avustus voi olla 70 %.

Hakijaruokakunnan bruttotulot eivät saa ylittää seuraavia tulorajoja:

henkilöluku 1 2 3 4
tulot €/kk 2 000
3 400
4 200
5 000

veteraanitalous

€/kk

2 600
4 420
5 460
6500

Hissi- ja esteettömyysavustukset taloyhtiöille

Avustus liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)

Liikkumisesteen poistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla liikkumisesteinen henkilö pääsee rakennukseen, siellä oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen, oviaukkojen leventäminen, askelmien poistaminen tai madaltaminen ja ulko-ovien automatisoinnit. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus hissin rakentamiseen kerrostaloon (hissiavustus)

Hissiavustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävä kerrostalo, jossa ainakin kaksi asuntoa ovat päällekkäin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt, suunnittelu-, valvonta- ja yleiskuluineen. Avustettavaien kustannusten tulee olla kohtuulliset ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Tampereen kaupungin hissiavustus

Kaupungin avustus on tarkoitettu hissin tai hissien rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin kustannukset, rakennus ja LVIS-tekniset työt rakennuttamis- ja yleiskustannuksineen.

Kaupungin hissiavustusta koskevan hakemus jätetään asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikköön. Kaupungin hissiavustuksen määrä on enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista.

Lisätietoja

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
sähköposti [email protected]
puhelin 03 565 611

Asiakaspalvelu ajanvarauksella Frenckellinaukio 2 B.

Yksikölle osoitettua postia (esim. asumisoikeusjärjestysnumerohakemuksia) voi jättää Frenckellin palvelupisteeseen sen aukioloaikana 9.00 - 16.00.


Lisätietoja