Siirry sisältöön

Asuntolainat

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea valtion korkotukilainaa seuraaviin kohteisiin

- vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentamiseen

- erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta

- asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen vuokra-asunnon omaksilunastamista varten

- vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantamiseen

- vuokra- ja asumisoikeustalon hankkimiseen.

Lyhytaikaiseksi korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina.

Yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisiin tukiin, voivat hakea valtion takausta vuokra-asuntojen uudisrakentamista varten myönnettyyn lainaan.

Asunto-osakeyhtiöt voivat hakea perusparannuslainojen valtiotakausta. Asunto-osakeyhtiöille ei enää myönnetä perusparannuksen korkotukilainaa.

Lisätietoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Yksityishenkilöille valtion korkotukea asunnon hankintalainoihin ei myönnettä.