Lahdesjärven aluevaraus- ja konseptihaku

Karttakuvassa esitetty hakualue.

Tampereen kaupunki järjestää aluevaraus- ja konseptihaun Lahdesjärvelle Vuoreksen Puistokadun itäpuoliselle yritysalueelle. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavamuutosta nro 8858.

Haun tarkoituksena on kartoittaa yritysten kiinnostusta aluetta kohtaan ja millaisia yrityshankkeita alueelle esitetään. Lisätietoa hakuohjelmasta.

Hakualue

Suunnittelualue sijaitsee Lahdesjärven kaupunginosassa, noin kuusi kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Alue on yksi Tampereen kysytyimpiä rakentuvia yritysalueita. Alue on hyvin saavutettavissa eri suunnista ja sijoittuu logistisesti erinomaiselle paikalle valtateiden 3 ja 9 välittömään läheisyyteen.

Osallistumisoikeus

Haku on avoin kaikille kokoonpanoltaan sellaisille yrityksille ja yritysten yhteenliittymille, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä hankekokonaisuuden. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset tai rahoitukselliset edellytykset ehdotuksensa toteuttamiseksi. Hakija voidaan sulkea pois hausta, jos sen taloudellinen tilanne tai tekninen suorituskyky arvioidaan riittämättömäksi.

Hakuun osallistumisesta ei makseta palkkioita tai korvauksia.

Aikataulu

  • Ilmoitus haun alkamisesta 19.10.2022
  • Kysymykset hakuun liittyen 4.11.2022 mennessä
  • Vastausten julkaiseminen 11.11.2022 tällä sivulla
  • Hakuehdotuksen jättö 9.12.2022
  • Hakuesitysten arviointi joulukuu -22
  • Aluevarausten saajien ilmoittaminen joulukuu 2022/tammikuu 2023

Haun perusteella valituille toimijoille varataan alue jatkosuunnittelua varten kaavaprosessin valmisteluvaiheessa. Asemakaavaratkaisua kehitetään yhteistyössä konseptihaun kautta valikoituneiden yritysten kanssa, jotta kaavasta saadaan kysyntätilannetta vastaava kokonaisuus. Tulevan asemakaavamuutoksen mukaiset tontit luovutetaan kaavan tultua lainvoimaiseksi ja tonttien ollessa infrarakentamisen osalta luovutusvalmiita.

Hakua koskevat kysymykset

Aluevaraus- ja konseptihaun esityksen laatimista varten voi haun järjestäjälle esittää kysymyksiä 4.11.2022 mennessä sähköpostitse tonttipäällikkö Pasi Kampparille (yhteystiedot sivun lopussa).

Hakuehdotukset

Hakuesitykset tulee toimittaa pdf-muotoisina sähköpostin liitetiedostona/-tiedostoina (max 10 Mt) osoitteeseen [email protected] viimeistään 9.12.2022 klo 15:30 mennessä.

Sähköpostin aiheeksi on tehtävä merkintä ” Lahdesjärvi, Vuoreksen puistokadun itäpuolisen alueen aluevaraus- ja konseptihaku”.

Lisätietoja

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari
Puhelin:
040 779 5615
Päivitetty 18.10.2022