Tonttihakuohjelmointi

Tonttihakuohjelmointi kertoo alueet, joilta Tampereen kaupunki luovuttaa kerrostalo-, rivitalo- sekä muita yhtiömuotoisia asuntotontteja lähitulevaisuudessa. Lisäksi vuosittain päivitettävässä ohjelmoinnissa kerrotaan asuntotuotannon tavoitteista viiden vuoden tähtäimellä.

Ohjelmointi perustuu vuosittain laadittavaan asemakaavoitusohjelmaan ja arvioituun yhdyskuntarakentamisen aikatauluun luovutettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Kilpailut ja niiden tavoitteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Tampereella tontinluovutuksen tavoitteena on:

  • Varmistaa monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin painottuva rakentaminen ei ole tavoitteiden mukaista.
  • Taata riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto.
  • Touteuttaa Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan toimenpiteitä ja tavoitteita. Näitä ovat hiilijalanjälkiarviointi, nollaenergiarakentaminen, kestävän ja älykkään rakentamisen teemat, puurakentaminen ja hajautettujen energiajärjestelmien pilotointi.

Tonttihakuohjelmointi 2022-2026

Vuosien 2022–2026 aikana kaupungin tavoitteena on asettaa haettavaksi vuosittain noin 130 000–217 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta. Tähän määrään ei sisälly Hiedanranta, sillä alueen tonttien luovutuksesta vastaa Hiedanrannan Kehitys Oy.

Ohjelmoinnista ilmenee avoimeen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon suuntaviivat. 

Suuria tai muuten merkittäviä luovutuksia ohjelmointikauden aikana ovat muun muassa:

  • Suurimpia luovutuskohteita Viinikanlahden alue sekä Lahdesjärven Västinginmäen alue (Särkijärven pohjoispuolella, lähellä Vuoresta).
  • Keskusta-alueella Asemakeskuksen 2. vaiheen, Eteläpuiston (kulkutautisairaala) ja Tullin eteläisen veturitallin tontin kilpailut. Lisäksi Särkänniemen (Mustalahti, Onkiniemi) alue kehityskohteena.
  • Lapinniemen Koukkuniemen ja Peltolammin hyvinvointikeskuksen alueiden tontteja hakuun. Molemmat ovat monimuotoisen asumisen kehityskohteita.
  • Muita kohteita muun muassa Hervannan täydennysrakennuskohteet, Härmälän leirintäalue, Kaukajärven pohjoisalue ja Ruotula alue. 
Päivitetty 8.6.2022