Kissanmaan tontit

Kissanmaalla haettavana oleva tontti sijaitsee asemakaavan nro 8549 mukaisella alueella  Tampereen keskustan itäreunalla noin 3 km päässä keskustasta. Asemakaavamuutosalue käsittää Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle vuokratun tontin 837-133-850-4 sekä Hippospuistoa. Asemakaavan tavoitteena on ollut mahdollistaa Hipposkylän täydennysrakentaminen ja määrittää riittävä suojelutaso olemassa olevalle rakennetulle ympäristölle. Asemakaavaehdotuksessa on esitetty säilytettäväksi kymmenen 1940-luvun lopulla rakennettua puukerrostaloa ja tiilirunkoinen saunarakennus.

Asemakaavan ja erillisen tonttijaon perusteella alueelle on muodostunut kaksi asuinrakennusten (A) korttelialuetta olevaa tonttia, joille säilytettävät rakennukset sijoittuvat. Lisäksi alueella on muodostunut viisi asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevaa tonttia uudisrakentamista varten.

Uusia asuintaloja, joiden kerrosluku vaihtelee neljästä seitsemään, on asemakaavan perusteella mahdollista rakentaa alueen eteläreunalle ja itäosaan. Eteläreunalle esitetty pysäköintirakennus ja siihen liittyvä meluseinä suojaavat asuinrakennuksia ja piha-alueita Hervannan valtaväylän liikennemelulta. Hippoksenkadun varrella uudet talot ovat nelikerroksisia sopeutuen kadun varren vanhempaan rakennuskantaan.

Kaavamuutoksen ja siihen liittyvän yhteistyö- ja toteutussopimuksen perusteella alueen asuintontit vuokrataan pääosin kaavamuutoksen kehittämisessä mukana olleelle Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle tai sen osoittamalle taholle.

Tässä haussa on haettavana tontti 837-133-1851-10 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon.

Kiertotaloustalo

Tontinluovutuksen tavoitteena on osaltaan edistää Tampereen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tonttihakemuksen liitteenä tulee olla konseptitason suunnitelma siitä, miten tontille sijoitettavassa hankkeessa tullaan hyödyntämään kiertotalouden periaatteiden mukaisia rakennusosia tai –materiaaleja: uudelleenkäytetyt materiaalit, uusiomateriaalit tai  uusiutuvat materiaalit. Rajaus koskee hankkeen maanpäällisiä rakenteita.

Kysymyksiä ja vastauksia kiertotaloustaloon liittyen

20.6.2022 klo 12 mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset niihin liitetiedostossa.

Tampereen kaupungin asettama asiantuntijaraati arvioi esitetyt konseptisuunnitelmat.

Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Tontinsaajan tulee laskea ja raportoida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki tontinkäyttösuunnitelman yhteydessä. Lisäksi kaupunki pyytää raportoimaan toteuman vastaanottovaiheessa. Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki tulee laskea Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Arvioinnissa tulee käyttää arviointihetkellä julkaistua uusinta arviointimenetelmää sekä hakumateriaalin liitteessä esitettyjä ohjeita.
 

Asuntojakauma

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen.  Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen perheasuntoina, joiden keskipinta-alan tulee olla  vähintään 60 m2. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 42 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.
 

Pysäköinti

Tontin autopaikat voivat sijoittua joko omalle tontille pihakannen alle tai osin tontille 837-133-1851-9 sijoittuvaan pysäköintirakennukseen. Autopaikkojen sijoittumisesta pysäköintirakennukseen tulee tonttien haltijoiden 837-133-1851-7, 8, 9 ja 10 sopia keskenään.

Saunarakennus

Kaavamuutokseen liittyvässä yhteistyö- ja toteutussopimuksessa on sovittu myös alueella olevan suojeltavan saunarakennuksen käytöstä. Sopimuksen mukaan tontilla 837-133-850-4 oleva saunarakennus vuokrataan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Saunarakennuksen ylläpito- ja muista kustannuksista vastaavat kaavamuutosalueen tonttien haltijat vuokraamiensa tonttien rakennusoikeuksien suhteessa.
 

Päivitetty 22.6.2022