Keskustan alueella apua ja vaihtoehtoja päihteiden käytölle

Tampereen keskustassa on liikkunut keväästä 2023 alkaen tehostetusti auttajia, jotka kohtaavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisia ja tarvittaessa auttavat heitä hakeutumaan palveluihin ja päihdehoitoon. Tarjolla on myös vaihtoehtoista toimintaa vastapainoksi päihteiden käytölle. Toimintaan saatiin rahoitusta vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista.

Tamperelaiset ovat kertoneet useissa yhteyksissä Tampereen keskustan alueella kokemastaan turvattomuuden tunteesta, joka johtuu päihteiden ongelmakäytöstä. Näitä huolia on tuotu esiin muun muassa Hyvinvointi asuinalueilla -kyselyssä (2023) sekä turvallisuuskyselyssä (2021).

– Päihteiden käyttö on näkyvä ongelma Tampereen keskustassa. Moni tamperelainen toivoo kaupungilta tekoja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi, kertoo ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Johanna Heine.

Keskustan alueella tehdään jatkuvasti säännöllistä jalkautuvaa työtä, jolla tavoitellaan päihde- ja mielenterveysongelmaisia. Tätä tekevät Pirkanmaan hyvinvointialueen etsivän työn ammattilaisten lisäksi monet muutkin päihde- ja mielenterveysongelmaisia auttavat toimijat.

– Tänä vuonna tätä toimintaa on voitu tehostaa, kun saimme lisärahoitusta vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista. Turvallisuus-teemaisessa osallistuvassa budjetoinnissa tamperelaiset päättivät äänestämällä, että keskustan alueen mielenterveys- ja päihdetyöhön annetaan 70 000 euron määräraha, Heine kertoo.

Rahoituksen turvin Silta-Valmennusyhdistys, Tampereen A-Kilta, TamRoma ja YAD Youth Against Drugs ovat voineet lisätä toimintaansa keskustan alueella vuoden 2023 ajaksi.


Apu otetaan vastaan  

Yhdistysten ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat ovat jalkautuneet Tampereen keskustaan erityisesti Laikun alueelle. 

– Aktiivinen päihteiden käyttö tuottaa monenlaisia ongelmia arjessa. Alueelle jalkautuvat auttajat kohtaavat päihteidenkäyttäjiä ja auttavat heitä selvittelemään asioita. Tarvittaessa he ohjaavat avun tarpeessa olevia hakeutumaan erilaisiin palveluihin tai päihdehoitoon. Rahoituksen avulla yhdistykset pystyvät myös tarjoamaan eri ikäryhmille suunnattua ja sisällöltään erilaista toimintaa vaihtoehtona päihteiden käytölle, Heine kertoo.

– Olemme tehneet jalkautumisia jo maaliskuusta lähtien sekä Laikun että Tullintorin alueella ja huomanneet, että ihmiset ovat valmiita ottamaan apua vastaan. He haluavat aktiivisesti kohdata meidän työntekijöitämme ja kokemusasiantuntijoitamme ja tulla kuulluksi, kertoo kuntoutuspäällikkö Paula Heiskanen Silta-Valmennusyhdistyksestä. 


Kohtaamisia, kulttuuria ja liikuntaa vaihtoehtona päihteille  

Keskustassa ja Laikun alueella liikkuu muutamana päivänä viikossa myös YAD:n (Youth Against Drugs) työntekijät, koulutetut vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat. He pyrkivät tavoittamaan nuoria ja nuoria aikuisia 13-vuotiaista aina 35-vuotiaihin asti. 

YAD tarjoaa vaihtoehtoja päihteidenkäytölle sekä turvallisen mutta rennon yhteisön ja tilan. Avoimien Torstaiteet-tilaisuuksien lisäksi YAD toteuttaa rauhantekoja. Rauhanteoissa tarjotaan nuorille heidän itse toivomaansa mielekästä päihteetöntä tekemistä.

– Rauhanteoilla pyritään tarjoamaan nuorten itse pohtimia ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin, jotka koskevat heitä itseään mutta myös muita. Meillä on ollut jo kaksi rauhantekoa Laikun alueella. Niissä toisessa pääsi maalailemaan graffiteja ja kokeilemaan nuorallakävelyä. Toisessa taiteiltiin graffititelttaa. Tapahtumat houkuttivat paikalle nuoria, ja näin pääsimme kohtaamaan heitä ja keskustelemaan heidän kanssaan, kertoo ehkäisevän huumetyön suunnittelija Minttu Kylmälahti YAD:sta.

Nuoret ovat myös romanityötä tekevän TamRoman kohderyhmää. Yhdistys tekee viikonloppuisin päivystyskäyntejä kauppakeskuksiin tavatakseen 12–30-vuotiaita romaneja.

– Romaninuoret ovat muita nuoria haavoittuvammassa asemassa, sillä heitä kohdellaan usein epäoikeudenmukaisesti. Haluamme estää romaninuoria ajautumasta väärille poluille, joten järjestämme heille keskustassa oleskelun sijaan vaihtoehtoista tekemistä kuten keskustelua ja liikunnallista toimintaa, kertoo lasten ja nuorten erityisohjaaja Keijo Svart TamRoma ry:stä. 


Turvallisuus lisääntyy tiedon lisääntyessä

Osallistuvan rahoituksen turvin kaupungin keskustaan on saatu lisävoimia myös Tampereen A-Killasta. Yhdistyksen Laikusta voimaa -hankkeessa tarjotaan taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa vaihtoehdoksi päihteidenkäytölle. 

Tampereen A-Kilta haluaa paitsi auttaa ihmisiä myös vaikuttaa asenteisiin. 

– Mielenterveyden häiriöihin ja päihteiden ongelmakäyttöön liittyy usein stigmoja. Moni häpeää ja pyrkii peittelemään omia päihteisiin tai mielenterveyden horjumiseen liittyviä ongelmiaan eikä sen vuoksi hae apua ajoissa. Toisaalta monet suhtautuvat tuomitsevasti näistä ongelmista kärsiviin. Pyrimme vaikuttamaan näihin asenteisiin tietoa lisäämällä, kertoo ohjaaja Taija Välimäki Tampereen A-Killasta. 
 

Lisätietoja

Johanna Heine
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Puhelin:
040 195 1709
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa