Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisätalousarviopakettia – suotuisa verotulojen kehitys jatkuu

Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisäyksiä kuluvan vuoden talousarvioon. Kaupunginhallitus päätti 29.5.2023, että tehtävillä talousarviolisäyksillä vastataan palvelutarpeen kasvuun, kaupunki-infran kunnossapitoon ja Tammelan stadionin kohonneisiin kustannuksiin. 
Autoja ajamassa kadulla Tampereen keskustassa.
Katuverkon kunnossapitokorjauksiin saatava kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron lisärahoitus vuoden 2023 budjettiin tullaan käyttämään korjattavien kohteiden lisäämiseen.

Lisäyksiä talousarvioon osoitetaan muun muassa Näsisaareen rakennettavien siltojen paalulaattojen rakentamiseen ja katuverkon kunnossapitoon sekä muuhun yhdyskuntarakentamiseen yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa.

Katuverkon kunnossapitokorjauksiin saatava kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron lisärahoitus käytetään korjattavien kohteiden lisäämiseen. Kohonneet kustannukset johtuvat muun muassa energian ja bitumin hinnannousuista. 
 Kaupungin rahalaitoksilta nostettava lainamäärä ei tänä vuonna kasva.

– Verotulojen suotuisa kehitys on jatkumassa, joten tilikauden tulos paranee 17,5 miljoonalla eurolla. Tulos on muutosten jälkeen 20,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit 273,571 miljoonaa euroa, kertoo talousjohtaja Jukka Männikkö.

Verotuloja arvioidaan tänä vuonna kertyvän kaikkiaan 37 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, ja talousarviota esitetäänkin korotettavaksi kunnallisveron osalta 19,5 miljoonaa euroa, yhteisöveron 10,0 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 7,5 miljoonaa euroa. 

Kaupungin korkomenot ovat kasvamassa arvion mukaan vajaa 5,6 miljoonaa euroa ja korkotulot noin 2,4 miljoonaa euroa. Investointimenoihin esitetään noin 10,9 miljoonan euron lisäyksiä.


Tukea palvelutarpeiden kasvuun


Kasvatus- ja opetuslautakunnalle kaupunginhallitus esittää yhteensä noin 6,6 miljoonan euron lisäystä vuoden 2023 budjettiin. Muun muassa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen esitetään 2,7 miljoonaa euroa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen ja kustannusten kasvuun. Perusopetukseen esitetään 2,3 miljoonaa euron lisäystä perustettujen opetusryhmien kustannusten kattamiseksi. Tarpeen taustalla on Ukrainan sodan vaikutukset ja työperäisen maahanmuuton kasvu. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitetään 0,15 miljoonaa euroa Koulukadun tekojään väliaikaiseen kattamiseen, ja 1,37 miljoonan euron lisäystä Ahvenisjärven ja Lielahden tekojäiden rakennuskustannusten nousuun. 
Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen ennen 1.1.2023 syntyneisiin menoihin tai tuloihin liittyviin kirjauksiin esitetään 3,075 miljoonan euron lisäystä konsernihallinnon yhteisiin eriin. Merkittävin osa kustannuksista koskee vuonna 2023 maksettuja koronakertakorvauksia.
 

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa