Tonttihakuohjelmointi kertoo asuntotuotannon suunnitelmista ja tavoitteista

Kerrostalo-, rivitalo- sekä muita yhtiömuotoisia asuntotontteja ja yritystontteja koskeva Tampereen kaupungin tonttihakuohjelmointi vuosille 2023–2027 on päivitetty. Tonttihakuohjelmointi kertoo hakukriteereistä ja alueista, joilta kaupunki luovuttaa tontteja avoimeen hakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi.

Tonttihakuohjelmoinnista selviää, millaista tonttitarjontaa Tampereella on tulevaisuudessa. Päivitetty asiakirja perustuu vuosittain laadittavaan asemakaavoitusohjelmaan ja arvioituun yhdyskuntarakentamisen aikatauluun luovutettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Tonttihakuohjelmoinnissa tulee esiin eri alueilla haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennusoikeuden osuus.

– Tampereella tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma ja riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto. Kaupunki ohjaa asuntokokoja ja asuntojakaumaa niillä alueilla, joilla se on perusteltua monipuolisen asuntokannan varmistamiseksi niin kaupungin omistamalla kuin yksityisomisteisella maalla, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

– Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittävyyden varmistamiseksi voimme luovuttaa tontteja myös neuvottelumenettelyllä kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen omaan tuotantoon.

Tonttihakuohjelmointi toteuttaa Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan toimenpiteitä ja tavoitteita.  Kaikissa yhtiömuotoisissa hankkeissa tulee muun muassa esittää hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta. Yhtiömuotoisten kerrostalotonttien rakentamisessa edellytetään vähintään energiatodistusasetuksen mukaista A-luokan energiatehokuutta. Ohjelmoinnissa käydään läpi myös rivi- ja kerrostalotonttien luovutuksen keskeiset ehdot.

Lisäksi ohjelmoinnissa kerrotaan yritystonttien luovutuksen periaatteet ja keskeisimmät rakentuvat alueet, joihin yritystoimintoja sijoittuu. Yritystonttien haussa pääsääntönä on jatkuvaan hakuun perustuva neuvottelumenettely. Hiedanrannan tonttien luovutuksesta vastaa kaupungin omistama Hiedanrannan Kehitys Oy.

Tavoitteena laadukas ja joustava asuntokanta

Vuosien 2023–2027 aikana kaupungin tavoitteena on asettaa haettavaksi vuosittain noin 127 000–217 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta.

– Eniten tontinluovutuksia on tulossa lähivuosina Lahdesjärven Västinginmäen, Viinikanlahden sekä Ruotulan alueilla. Ohjelmoinnissa tavoitellaan laadukasta ja joustavaa asuntokantaa, myös ryhmärakennuttamista, osuuskunta-asumista sekä erityisryhmäasumista, joka suunnitellaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, Taura kertoo.

Suuria tai muuten merkittäviä luovutuksia ohjelmointikauden aikana ovat myös Tampereen keskustan tuntumassa Eteläpuiston, taidemuseon sekä asemakeskuksen eri vaiheiden kilpailut.

Lisäksi merkittäviä ovat muun muassa Hervannan ja Ikurin täydennysrakennuskohteet sekä Peltolammin hyvinvointikeskuksen sekä Lapinniemen Koukkuniemen alueet monimuotoisen asumisen kohteina.

Viisivuotissuunnitelmaan sisältyy muun muassa erikoiskilpailuja tai konseptihakuja. Haettavaksi tulee energia- ja vähähiilisiä ratkaisuja hyödyntävä energiatalo/-kortteli, dataa hyödyntävä älykäs talo, monimuotoisuuden ja luontoperäiset ratkaisut huomioiva kaupunkivihreä talo sekä jakamistaloutta painottava yhteiskäyttötalo.

Lisätietoja

Aila Taura
Tonttipäällikkö, asuminen
Puhelin:
050 351 8256
Pasi Kamppari
Tonttipäällikkö, yritystontit
Puhelin:
040 779 5615
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa