Tampere edistää työelämään pääsyä julkisten hankintojen avulla

Tampereen kaupungin hankintojen avulla on työllistetty esimerkiksi osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia. Työntekijöiden palkkaamiseen liittyvää työllistämisehtoa on käytetty nyt myös asiantuntijapalvelujen hankinnassa.
Työllistämisehto voi avata polun työelämään.

Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Esimerkiksi osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat ja nuoret kuuluvat tähän ryhmään. Viime vuonna Tampereen kaupunkikonsernin hankintojen kautta työllistyi 134 henkilöä ja 130 pääsi työkokeiluun.

Tampereen kaupunki käytti tänä keväänä työllistämisehtoa ensimmäistä kertaa asiantuntijapalvelujen kilpailutuksessa, jossa etsittiin kumppaneita palvelumuotoiluun ja käyttökokemuksen kehittämiseen. Kumppaneiksi valikoituneet yritykset sitoutuvat käyttämään kaksi prosenttia hankinnan arvosta työllistämiseen, mikäli hankinta ylittää alarajan. Alaraja määriteltiin, jotta myös pienet yritykset pystyivät osallistumaan kilpailutukseen. Työllistetyn
henkilön työtehtävät voivat liittyä mihin tahansa yrityksen toimintoon.

Työllistämisehto sisällytettiin asiantuntijapalvelun kilpailutukseen, koska kaupunki haluaa edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä.
Yksi järjestelyyn valikoituneista sopimuskumppaneista oli IT-toimialan yritys CGI.

– Tällainen yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa istuu hienosti CGI:n arvoihin. Yksi vastuullisuustyömme painopisteistä on tukea ihmisten hakeutumista teknologia-alalle sekä heidän ammatillista kehittymistään. Suurena työnantajana kasvatamme ja uudistamme kansallista osaamispääomaa toiminta-alueillamme, kertoo Tampereen kanssa tehtävästä yhteistyöstä CGI:llä vastaava asiakkuusjohtaja Hannele Mustonen.

 

Työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa

  •  Työllistämisehto velvoittaa palveluntuottajaa, tavarantoimittajaa tai urakoitsijaa työllistämään sellaisia työnhakijoita, joiden on eri syistä hankalaa löytää omaa paikkaa avoimilta työmarkkinoilta. 
  •  Vuonna 2022 työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa mahdollisti 134 työsuhdetta ja 130 työkokeilua. 
  • Käytössä prosenttimalli, jossa palveluntuottaja käyttää etukäteen määritellyn prosenttiosuuden hankinnan arvosta työllistämiseen.

Lisätietoja

Minna Joutsen
Hankinnoilla työllistäminen Erityisasiantuntija
Elina Tervi
Asiakaslähtöisen kehittämisen puitejärjestely Palvelumuotoilija
Teksti: Hanna Porrassalmi
Kuvat: Laura Vanzo, Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa