Kaupunki kannustaa yhdistyksiä luomaan turvallisemman tilan periaatteet

Tampereen kaupunki järjestää torstaina 15.6.2023 klo 17–19 Tampereella toimiville yhdistyksille ja järjestöille tilaisuuden turvallisemman tilan periaatteista. Ne ovat yhdessä luotuja ohjeita siitä, miten tiloissa ja tapahtumissa toimitaan, jotta jokainen voisi tuntea niissä olonsa tervetulleeksi ja kunnioitetuksi omana itsenään.

Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2023. Suunnitelmassa määriteltiin yhdeksi tavoitteeksi se, että kaikki voisivat tuntea itsensä kunnioitetuksi, hyväksytyksi ja tervetulleeksi kaupungin järjestämiin palveluihin ja tapahtumiin. Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa laatimalla eri palveluihin ja tapahtumiin turvallisemman tilan periaatteet.

Kaupunki tukee ja kannustaa myös tamperelaisia yhdistyksiä ja järjestöjä luomaan omat turvallisemman tilan periaatteensa. 

– Turvallisemman tilan periaatteet ovat käsite, joka voi olla vielä monille uusi ja outo asia. Kyse on pohjimmiltaan kohteliaista käytöstavoista ja myötätunnosta, toteaa Tampereen kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-Kapee.

– Moni voi ihmetellä, mihin turvallisemman tilan periaatteita tarvitaan. Eikö kyse ole normaalista yleissivistyksestä? Ystävällinen ja huomaavainen ajattelu muuttuu kuitenkin näkyväksi vasta sen jälkeen, kun niistä puhutaan ja ne ilmaistaan ääneen. Yhdessä kirjatut turvallisemman tilan periaatteet ovat erityisen merkityksellisiä niille vähemmistöryhmille, jotka ovat kokeneet usein syrjintää ja pelkäävät tulevansa uudelleen kohdelluksi epäasiallisesti, Ala-Kapee jatkaa.


Sosiaalisen turvallisuuden ohjeilla torjutaan vähemmistöstressiä 

Vähemmistöstressillä tarkoitetaan kroonista stressitilaa, joka johtuu kasautuneista syrjintäkokemuksista, niiden aiheuttamasta ahdistuksesta ja toiseuden tunteesta. Se saattaa johtaa siihen, että eri vähemmistöryhmät eivät käytä tarvitsemiaan palveluja syrjinnän pelon vuoksi.

– Järjestämme tamperelaisille yhdistyksille ja järjestöille tilaisuuden, jossa kerrotaan tästä ilmiöstä sekä turvallisemman tilan periaatteista. Ne ovat sosiaalisen turvallisuuden ohjeita, joilla voi osoittaa, että jokainen vähemmistöön tai enemmistöön kuuluva on toivottu, hyväksytty ja tervetullut mukaan yhdistyksen tai järjestön toimintaan joutumatta varautumaan epäasialliseen kohteluun tai mitätöintiin, Ala-Kapee kertoo.

Tilaisuus on Tampereen kaupunginkirjasto Metson Pihlaja-salissa (Pirkankatu 2, Tampere) Manse pride -viikolla torstaina 15.6.2023 klo 17–19. Tamperelaiset yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan 11.6.2023 mennessä: Ilmoittautuminen turvallisemman tilan periaatteiden perehdytykseen.

Illan aikana esitellään yhdistyksiä, joilla on jo käytännön kokemusta periaatteiden soveltamisesta omaan toimintaansa. Yhdistykset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja antamaan toisilleen vinkkejä. Tarkoituksena on rohkaista tamperelaisia yhdistyksiä ja järjestöjä luomaan omat turvallisemman tilan periaatteensa. Tapahtuman juontaa yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera Marchant Aedo.

Turvallisemman tilan periaatteet toivottavat kaikki mukaan

Meistä jokainen on omanlainen.

Meidän ominaisuuksiamme ovat ikä, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli ja kulttuuri, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen näkemys, perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, vammaisuus, sosiaalinen asema, taloudellinen asema ja muut yksilölliset tekijät.

Lisätietoja

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166
Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Tampereen kaupunki
Jaa sosiaalisessa mediassa