Svenska samskolanin laajennuksen asemakaavan muutos ja laajennus nähtäville

Kaakinmaalla sijaitsevan Svenska samskolanin laajennuksen asemakaavan muutoksen tavoitteena on korvata koulurakennuksen 1970-luvun laajennusosa uudella suuremmalla laajennuksella ja kehittää koulun piha-aluetta. Tampereen kaupunki järjestää kaavaa koskevan yleisötilaisuuden tiistaina 23.5. kello 17–18.30. Tilaisuus järjestetään Svenska samskolanin tiloissa osoitteessa Satamakatu 19.
Valmisteluvaiheen mukaisten suunnitelmien perusteella esitettynä uuden rakennuksen massoittelu sekä koulun piha-aluetta ja tonttia ympäröiviä puita sekä katualuetta.
Näkymäkuva koulun viitesuunnitelmasta Satamakadun ja Mariankadun kulmasta. Kuva: Lundén Architecture Company

Svenska samskolanin laajennuksen asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 11.5.-1.6.2023. Asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta Svenska samskolanin koulukokonaisuudelle sekä kehitetään koulun piha-aluetta toteuttamalla kansirakenne, jonka päälle sijoittuu koulun piha ja alle pysäköintilaitos.

Svenska samskolan i Tammerfors eli Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun koulurakennus valmistui 1900-luvun alussa ja rakennuksen laajennusosat 1960- ja 1970-luvuilla. Suunnittelualue on osa Koulukadun Pirkanmaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Suunnittelualue sijaitsee Kaakinmaan kaupunginosassa osoitteessa Satamakatu 19–21. Alue on osa korttelia 102, joka rajautuu pohjoisessa Satamakatuun, idässä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, lännessä Mariankatuun ja pohjoisessa korttelin muihin tontteihin. Asemakaavan muutos koskee korttelin 102 tontteja 5 ja 7.

Asemakaavan muutoksessa uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 2500 kerrosneliömetriä. Lisäksi asemakaava mahdollistaa kansipihan alle sijoitettavan pysäköintilaitoksen, jonka laajuus on noin 1700 kerrosneliömetriä ja jonne sijoittuisi noin 40 autopaikkaa. Asemakaavan vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen on tutkittu kaavaan liittyvissä selvityksissä.

Kaavassa huomioidaan myös kaava-alueen kulttuuriympäristön ja alueen kaupunkikuvalliset arvot sekä varmistetaan koulukokonaisuuden ja sen pihapiirin arvojen säilyminen. Kokonaisuudessa on sovitettu yhteen koulun toiminnan tarpeet ja terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön vaatimukset.

Yleisötilaisuus

Tervetuloa mukaan Svenska samskolanin laajennusta koskevaan yleisötilaisuuteen tiistaina 23.5.2023 klo 17–18.30 Svenska samskolanin ruokalassa osoitteeseen Satamakatu 19. Tilaisuudessa esitellään Svenska samskolanin valmisteluvaiheen suunnitelmia ja käydään keskustelua aiheesta.

Aineisto on nähtävillä 11.5. –1.6.2023 kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.

Kirjalliset mielipiteet asemakaavan valmisteluvaiheen aineistosta tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Frenckellinaukio 2 B, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Mielipiteessä tulee mainita kaavanumero ja nimi tai kaavan diaarinumero. Nämä kaikki löytyvät esimerkiksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavakuulutuksesta.
 

Lisätietoja

Tiia Kuisma
Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 626 8211
Teksti: Emilia Narmio
Kuvat: Lundén Architecture Company
Jaa sosiaalisessa mediassa