Ranta-Tampellan rakentamattomaan kortteliin asemakaavamuutos

Ranta-Tampellassa osoitteessa Ranta-Tampellan katu 14 sijaitsevaan rakentamattomaan kortteliin on käynnissä asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa siten, että kortteliin on mahdollista toteuttaa monimuotoista kohtuuhintaista asumista palveluasumisen, yhteisöllisen asumisen ja opiskelija-asumisen yhdistävän hankkeen myötä.
Kuvassa näkyy korttelin sijainti Ranta-Tampellan alueella.
Korttelin sijainti Ranta-Tampellassa, kuva viitesuunnitelmaluonnoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kaavaluonnoksineen ovat nähtävillä 27.4.2023 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Tampereen palvelupisteessä. Nyt nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua katsomalla verkkosivuilla siitä tehdyn esittelyvideon, jossa opastetaan myös mielipiteen jättäminen.

Tällä hetkellä kanavanrannassa alueen itäpäässä erinomaisella paikalla sijaitsevan korttelin tonttialue on työmaa- ja varastokäytössä. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös asuntoja sekä julkisten palvelujen tiloja. Tontin käyttötarkoitus muuttuu painottuen enemmän asumiseen. Yhteistiloja tulee rakentaa neljä prosenttia asumisen kerrosalasta. Liike- ja palvelutilat tulevat kadun ja puiston puolelle.

Kanavan ranta-alueelle mahdollistetaan jalankulku Pumppuasemanraitilta tontin ympäri Ranta-Tampellan kadulle. Tampereen kaupunki omistaa alueen. Yhden tontin korttelin pinta-ala on 2 275 neliömetriä.

Leikkiin ja ulkoiluun on varattava 10 prosenttia korttelin alueesta. Kaavan muutoksessa otetaan käyttöön myös nykyinen viherkerroin, jonka mukaan varmistetaan viheralueen riittävyys ja hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä ajanmukaistetaan.

Ranta-Tampellan alue on keskustan palvelujen läheisyydessä. Koko Ranta-Tampellan kaupunginosassa arvioidaan olevan sen valmiiksi rakentumisen jälkeen noin 3 500 asukasta. Nähtävillä olon jälkeen asemakaavamuutos kehitetään ehdotukseksi, joka tulee nähtävillä olon kautta yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Esittelyvideo verkkosivulla

Lisätietoja

Iina Laakkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3080
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa