Vaikuta vaiheyleiskaavan kautta Tampereen tulevaisuuteen

Maaliskuun alussa nähtäville asetettuun Tampereen kantakaupungin yleiskaavaluonnokseen toivotaan kaupunkilaisten mielipiteitä. Koko kantakaupunkia koskevat yleiskaavaratkaisut kohdistuvat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen. Yleiskaavaluonnoksessa on tutkittu tarkemmin Alasjärven ympäristöä, Tesoman asemanseutua ja Lielahti-Hiedanrannan aluetta sekä keskustaa.

Siniviherrakenteella ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen panostetaan Tampereen strategian 2030 mukaisesti. Yleiskaavaluonnos ohjaa turvaamaan siniviherrakenteen eli erilaisten vesistöjen ja viherpeitteisten alueiden muodostaman kokonaisuuden. Olemassa olevien kaupunkipuiden määrä on säilytettävä. Lisäksi eri puolille kantakaupunkia on osoitettu 10 kaupunkivihreän kehittämisaluetta, joilla tulee lisätä monimuotoista kasvillisuutta.

Säilyttämällä kantakaupungin vesistöt ja viheralueet mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä kokonaisuutena pystytään kaupunkirakenteen tiivistyessä hallitsemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Yhtenäinen ja monimuotoinen siniviherverkko toimii hiilinieluna, viilentää helteellä, helpottaa tulvissa ja lisää asuinviihtyisyyttä.

Elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkiluonnosta

Vaiheyleiskaavaluonnos ohjaa lisäämään viheralueiden luonnon monimuotoisuutta ja puustoisuutta. Tavoitteena on kehittää helposti saavutettavia viheralueita, jotka tarjoavat tamperelaisille monenlaisia vapaa-ajanpalveluita, elämyksiä ja hyvinvointia lisääviä luontokokemuksia.

Virkistyspalvelujen osalta vaiheyleiskaavan keskeisenä teemana on kehittää rantojen virkistyspalveluja ja luontomatkailua. Luonnoksessa on esitetty myös sijainteja pienvene- ja lauttasatamille sekä laitureita lähilaivaliikenteelle. Satama-alueet lisäisivät jatkossa mahdollisuutta lisääntyvään vesiliikenteeseen.

Virkistysmahdollisuuksien ja vapaa-ajan palveluiden varmistaminen tukee kaupunkilaisten hyvinvointia. Esimerkiksi Alasjärven itäpuolelle on suunniteltu erityisesti luontomatkailupainotteisten virkistysmahdollisuuksien laajentamista. Vaiheyleiskaavaluonnoksessa on esitetty alueita muun muassa luontomatkailun majoituskäyttöön, palstaviljelylle ja ryhmäpuutarha-alueelle, ratsastusreiteille ja yhtenäisten metsäalueiden säilyvyydelle. Alueen saavutettavuudesta huolehditaan mahdollistamalla monipuoliset kulkuyhteydet ja toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Osallistu kaupungin kehittämiseen alueesi tilaisuudessa tai verkossa

Tampereen kaupunkia kehitetään kaupunkilaisia varten. Tamperelaisilla on mahdollisuus osallistua vaiheyleiskaavan kehittämiseen jakamalla mielipiteensä yleiskaavaluonnoksesta. Alueittain järjestettävissä yleisötilaisuuksissa esitellään maankäytön kehittämisperiaatteet keskustaan, Tesoman asemaseudulle, Hiedanrannan alueelle, sekä Alasjärven ympäristöön. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. Asukastilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Keskusta 21.3.2023 klo 17.30–19.30, esittelytila Siluetti linja-autoasemalla, Hatanpään valtatie 7,

Lielahti-Hiedanranta 22.3.2023 klo 17.30–19.30, Lielahden kirjasto (kauppakeskus Like, 2. krs),
Antti Possin Kuja 1,

Tesoman asemanseutu 28.3.2023 klo 17.30–19.30, Tesoman hyvinvointikeskuksen monitoimitila Lysti,
Tesomankatu 4,

Alasjärven itäpuoli 30.3.2023 klo 17.30–19.30, Koilliskeskuksen kirjaston monitoimitila Kivi, Liikekatu 3.

Asukastilaisuuksien lisäksi kaavaluonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 9.3.–11.4.2023 välisenä aikana Tampereen palvelupisteessä sekä kaupungin nettisivuilla.

Vaiheyleiskaavaluonnoksesta voi antaa palautetta 11.4.2023 mennessä myös verkossa vastaamalla karttakyselyyn tai lähettämällä vapaamuotoista palautetta sähköpostitse kaupungin kirjaamoon osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Jaa sosiaalisessa mediassa