Tampereen kaupunki avustaa kulttuuri- ja taideyhteisöjä sekä kulttuurin harrastamista 

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi 21.3.2023 kulttuuri- ja taideyhteisöille yleisavustuksia yhteensä 420 500 euroa ja tila-avustuksia 435 266 euroa. Lisäksi kulttuuriharrastustoimintaa järjestäviä yhteisöjä avustetaan yhteensä 129 000 eurolla.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen yleisavustuksia myönnettiin 46 yhteisölle yhteensä 420 500 euroa. Tila-avustuksia myönnettiin seitsemälle yhteisölle yhteensä 435 266 euroa. Koko kylän piha ry, Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, Pirkkalaiskirjailijat ry, Pispalan kulttuuriyhdistys ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Pispalan saunayhdistys ry:llä ja Tampereen Taiteilijaseura ry:llä on myös käytössään kaupungin tiloja, joista he maksavat kaupungille osittaista vuokraa. Lisäksi tila-avustuksena myönnettiin Kulttuuritalo Laikussa toimivalle Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle 8309 euroa. 

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää ammattimaisesti toimivien ja paikallisesti keskeisten kulttuuri- ja taideyhteisöjen perustoimintaan Tampereella. Avustuksen tavoitteena on monipuolistaa kaupungin kulttuuri- ja taidetarjontaa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä ja luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Avustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet kulttuuriyhteisöt ja -yhdistykset sekä yleishyödylliset kulttuuriosuuskunnat ja -yritykset. 

Kulttuuriharrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille 129 000 euroa

Kulttuuriharrastustoimintaa järjestävien yhteisöjen avustuksia myönnettiin 60 yhteisölle yhteensä 129 000 euroa.  Lisäksi tila-avustusta myönnettiin Kurpitsaliike ry:lle 8 622 euroa.

Tästä kokonaisuudesta avustuksia myönnetään Tampereella toimivien, kulttuuriharrastustoimintaa järjestävien yleishyödyllisten yhteisöjen säännölliseen ja ympärivuotiseen perustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja siitä saatavaa hyvinvointia. Avustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet yhteisöt. 

Kulttuurin yleisavustuksia näistä kahdesta kokonaisuudesta haki yhteensä 121 yhteisöä, mutta jotkut yhteisöt katsottiin sisällöllisen arvioinnin perusteella kuuluvan paremmin jonkin toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Osa avustusta hakeneista yhteisöistä ei täyttänyt yleisavustusten myöntämisperusteita. Yhteisöjen on mahdollista hakea erikseen kulttuurin kerta-avustusta yleisölle suunnatun, yksittäisen tapahtuman, tapahtumasarjan tai projektin toteuttamiseen. Kerta-avustusta myönnetään yhdelle toimijalle pääsääntöisesti kerran vuodessa ja haku on jatkuva.

Kaikki avustusten saajat ja avustussummat löytyvät lautakunnan 21.3.2023 kokouksen pöytäkirjan liitteistä.

Lisätietoja

Venla Moisala
Suunnittelija
Puhelin:
040 800 4836
Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa