Uutinen
14.3.2023 17.52
Ilmakuva Tampereen keskustan valomaailmasta pimeään aikaan.
Tampereen keskustan valo- värimaailmaa pimeään aikaan

Rakennusten ja katutilan mainosnäytöille uudet ohjeet 

Tampereen kaupunki päivitti ja täydensi rakennusten julkisivujen ja katutilan mainoksia koskevan ohjeen erityisesti mainosnäyttöjen osalta. Rakentamistapaohje hyväksyttiin ympäristö- ja rakennusjaostossa 14.3.2023.  Koska valaistuilla mainospinnoilla on vaikutuksia kaupunkikuvaan, asumiseen, liikenteeseen ja luonnonympäristöön, niiden käyttö on luvanvaraista.  

Lähtökohtaisesti mainosnäyttöjä saa sijoittaa kaupalliseen ympäristöön ja liiketilojen näyteikkunoihin, ja niiden tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja toimintaan.  Mainosnäytöt voivat sopivissa paikoissa ja laadukkaasti toteutettuina olla luonteva osa rakennettua ympäristöä.

Kaikkialla mainosnäyttöjä ei saa käyttää

Mainosnäyttöjä ei sallita tai niiden käyttö on rajoitettua kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti tai luonnonarvoiltaan tärkeillä alueilla. Ydinkeskustassa esimerkiksi Hämeenkatu, Tammerkosken reunustat ja Hämeenpuisto on tällaista aluetta.  Myöskään kirkkojen ympäristöön, ranta-alueille, avoimeen maisematilaan, puistoihin eikä luonnonmaisemaan mainosnäyttöjä ei saa sijoittaa tai niiden käyttö on rajoitettua.  Myös suojellut rakennukset ja niiden edustat kuuluvat tällaisiin kohteisiin.

Mainosnäyttöjen toteutusta ohjeistetaan monella tapaa

Mainosnäyttöjen toteutukselle on päivitetyssä ohjeessa useita määräyksiä ja ehtoja kuten valoisuutta koskevia raja-arvoja. Esimerkiksi vähemmän valaistuilla alueilla näytön valoisuuden tulee olla alhaisempi. 

Rakennusten julkisivuihin ja ulkotiloihin sijoitettavien mainosnäyttöjen on oltava valoisuuden mukaan säätyviä. Näytön on himmennyttävä automaattisesti luonnonvalon mukaan. 

Asuinrakennusten läheisyydessä sijaitsevien mainosnäyttöjen tulee olla sammutettuna kello 22–6.

Näytöt eivät saa aiheuttaa häiriötä asukkaille eivätkä vaaraa liikenteelle. Jos haittaa asukkaille tai liikenteelle voi syntyä, voidaan lupapäätöksessä rajoittaa näyttöjen kirkkautta, käyttöaikaa, liikkuvan kuvan esittämistä, kuvien näyttöaikaa ja vaihtumistapaa.  

Mainoslaitteet -rakentamistapaohjeessa kerrotaan, millä ehdoilla mainokset voi sijoittaa ilman toimenpidelupaa ja millaisissa tapauksissa tarvitaan lupa- tai hyväksyntä rakennusvalvonnasta.  Lisäksi ohjeessa on suunnitteluohjeita mainoslaitteiden toteuttamiseksi lupaehtojen mukaisiksi.
 

Lisätietoja

Juha Henttonen
rakennusvalvontapäällikkö
Puhelin:
040 549 7055
Saana Karala
Kaupunkikuva-arkkitehti
Puhelin:
041 730 2636
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa