Uutinen
24.2.2023 09.19
Pysäköityjä sähköpotkulautoja Ratinan edustalla.

Onnettomuusdata vahvisti sähköpotkulautojen turvallisuusongelmat

Tampereella on saatu ensi kertaa tarkempaa tietoa sähköpotkulautaonnettomuuksien määristä ja vakavuudesta. Aineistosta nousivat esille onnettomuuksien määrän kasvu potkulautailun lisääntyessä, yöaikaisten onnettomuuksien suuri määrä ja tapahtumien aiheuttamat onnettomuuspiikit. Myös asukaskyselyssä tuotiin esille sähköpotkulautoihin liittyvät vaaratilanteet. 

Pirkanmaan hyvinvointialue analysoi kaikki Tampereen yliopistollisen sairaalan sairaskertomukset, joissa mainitaan sähköpotkulauta.  Tampereen kaupungin tilauksesta tehty onnettomuuskertomusten tarkastelu kattoi ajanjakson 23.4.2019–30.9.2022. 

Tuona ajanjaksona sähköpotkulautoihin liittyvien onnettomuuksien vammoja on hoidettu sairaanhoitopiirin alueella 1041 kertaa. Onnettomuuksien määrä on kasvanut suurin piirtein samassa suhteessa ajokilometrien kasvun kanssa. Miehet ovat olleet tutkimuksen mukaan osallisina 58 % onnettomuuksista, ja onnettomuuteen joutuneen keski-ikä on 28 vuotta.

Viime kesän suosituimmalla ajokaudella 1.6. –31.8.2022 Tampereella tapahtui yhteensä 245 sairaalahoitoa vaatinutta sähköpotkulautaonnettomuutta. Määrä on hieman enemmän kuin vastaavana ajanjaksolla vuonna 2021, mutta vuokrauskertoihin suhteutettuna kuitenkin hieman alhaisempi. 

Yöaika, tapahtumat ja päihteet näkyvät tilastoissa

Koko tarkastelujaksolla 2019–2022 onnettomuuksista 45 % tapahtui yöaikaan, keskiyön ja aamukuuden välillä. Yöaikaisissa onnettomuuksissa päihteillä on erittäin suuri merkitys, sillä vähintään kolme neljästä onnettomuuteen joutuneesta oli onnettomuushetkellä päihtyneenä.

Myös kesän tapahtumien aikana sattuu enemmän potkulautaonnettomuuksia. Suurimpien yleisötapahtumien aikana onnettomuuksien suhteellinen määrä on yli puolitoistakertainen tavanomaiseen kesäviikonloppuun verrattuna.

Yöaikaisten onnettomuuksien osuus on hieman laskenut vuosi vuodelta, mutta lasku ei ole ollut merkittävää huolimatta siitä, että kesällä 2022 Tampereella oli käytössä koko kaupungin alueella 15 km/h öinen nopeusrajoitus vuokrattaville sähköpotkulaudoille. 

Suurimmassa osassa onnettomuuksista loukkaantunut oli sähköpotkulaudan kuljettaja. Sivullinen liikkuja on joutunut sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi sairaalahoitoon yhteensä 30 tapauksessa viimeisen kahden ajokauden aikana. Pysäköityihin sähköpotkulautoihin törmänneitä ei sen sijaan ole päätynyt sairaalahoitoon kuin yksittäisiä kertoja.

Kolmannes vaatii leikkausta tai osastohoitoa

Onnettomuustarkastelu toi myös tarkempaa tietoa niiden vakavuudesta. Jopa 34 % sairaalahoitoon hakeutuneista on tarvinnut leikkaus- ja/tai osastohoitoa. 

Myös vakavia vammoja, esimerkiksi avomurtumia tai aivoverenvuotoja, aiheuttavien onnettomuuksien määrä on sähköpotkulautojen käytön lisääntyessä hieman noussut, mutta on koko tarkastelujaksolla alle 6 % kaikista sairaalahoitoon hakeutuneista. Vakavimmista vammoista yli puolet tapahtuu yöaikaan, ja yöllä tapahtuneissa tapaturmissa korostuvat pään ja kasvojen alueen vammat.

Kuolemaan johtaneita sähköpotkulautaonnettomuuksia ei ole Tampereella ollut.

Asukaskyselyssä toivottiin vähemmän lautoja ja selkeämpää pysäköintiä

Kokemuksia sähköpotkulautailun turvallisuudesta selvitettiin myös Tampereen kaupungin syksyllä 2022 tekemässä kyselyssä. Kyselyyn vastasi noin 4500 henkilöä, joista noin puolet oli itse käyttänyt sähköpotkulautaa menneen kesän aikana.

Vastanneista reilu 60 % piti vuokrattavia sähköpotkulautoja hyvänä lisänä kaupungin liikkumismahdollisuuksiin. Lautojen määrää, joka nousi Tampereella kesän aikana noin 6800:aan, pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen liian suurena. Toisaalta tietyille asuinalueille toivottiin lisää potkulautoja. 

Lähes 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että huonosti pysäköidyistä sähköpotkulaudoista on aiheutunut vaaraa omassa liikkumisessa. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta ne nähtiin ongelmallisiksi. Varsinaisia onnettomuuksiakin huonosti pysäköityjen potkulautojen seurauksena tuotiin esiin vähän. Sen sijaan läheltä piti -tilanteita raportoitiin satoja erityisesti ydinkeskustasta.

Myös liikkeessä olleiden sähköpotkulautojen onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet painottuivat kyselyn perusteella keskustaan ja erityisesti Hämeenkadun alueelle. Myös Hatanpään valtatiellä ja Itsenäisyydenkadulla on kyselyn perusteella usein vaaratilanteita. Ydinkeskustan ulkopuolelta esiin nousevat Sammonkatu, Teiskontie ja Nuolialantie, joissa sähköpotkulautailijalla on selvästi kohonnut riski törmätä jalankulkijoiden ohella sivukaduilta tuleviin autoihin.

Lisätietoja

Pekka Stenman
Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 163 7226
Teksti: Sanna Ovaska
Kuvat: Sanna Ovaska
Jaa sosiaalisessa mediassa