Uutinen
23.2.2023 18.06

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvontatoimista raportoitiin

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain.  Vuoden 2022 toteutumaraportti hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa 23.2 2023. Se toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Isäntäkuntana toimii Tampere. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö valvoo muun muassa elintarvikkeita ja niiden käsittelyoloja, talous- ja uimavesiä, tupakkalain noudattamista, asumisterveyttä sekä koulujen, päiväkotien, liikunta-, kokoontumis- ja majoitustilojen terveydellisiä oloja. Tehtäviin kuuluvat myös eläinten hyvinvointi ja eläinlääkäripalvelut.

Koronapandemian aikana hyvän hygienian ja sen valvonnan merkitys sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve kasvoi. Tarkastajat ovat menneet valvontakohteisiin vain täysin oireettomana. Erityisesti asunnontarkastuksilla on varmistettu, että myös asukkaat ovat oireettomia. Tarkastuksia on tehty myös asiakirjatarkastuksina, joita on täydennetty puhelin- ja sähköpostikeskusteluilla.

Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun viranhaltijat tekivät myös tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia omissa valvontakohteissaan tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen velvoittamina. Näitä tarkastuksia tehtiin 144.

Toimialueella tehtiin 1110 elintarvikehuoneiston tarkastusta

Vuonna 2022 Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella tehtiin yhteensä 1110 elintarvikehuoneiston tarkastusta. Oiva-tarkastuksia tehtiin 829 (sis. 157 uusintatarkastusta). Oiva-arvosanaltaan näistä oli 35 % oivallisia 50 % hyviä, 15 % korjattavia ja huonoja 1 %. Elintarvikealan yritysten Oiva-raportit julkaistaan verkossa www.oivahymy.fi sekä yrityksessä. Raportti kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittiin maksuja 339 920 €.  Uusi valvonnan perusmaksu toi tuloja 275 350 €. 

Pakkokeinoja kohdistettiin kuuteen elintarvikevalvonnan kohteeseen havaittujen puutteiden korjaantumisen varmistamiseksi.

Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 118. Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittaisista valvontamaksuista kertyi 354 400 €.

Hyötyeläimiä hoidettiin 5 526 ja harraste-eläimiä 8 895

Ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkärit tekivät hyötyeläinten 2480 sairaskäyntiä, joilla hoidettiin 5 526 eläintä. Suurikokoisten harraste- ja seuraeläinten - etupäässä hevosten -sairaskäyntejä tehtiin 1000 ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 7 900, joilla hoidettiin yhteensä 8 895 eläintä. Päivystysaikana tehtiin 378 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 418 eläintä. Praktikkoeläinlääkärit hoitavat peruseläinlääkäripalvelut sekä hyötyeläinpäivystyksen alueellisesti viidestä toimipisteestä, jotka sijaitsevat Tampereella Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.
Valvontaeläinlääkärit tekivät 1044 eläinsuojelutarkastuskäyntiä. Eläinsuojeluilmoituksia otettiin vastaan 643.

Pieneläinten päivystysvastaanotolla kävi 3620 lemmikkiä

Pieneläinten päivystys järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n kanssa. Vuonna 2022 Evidensia Oy:n vastaanotoilla Tampereella, Toijalassa ja Hämeenlinnassa kävi yhteensä 3620 lemmikkieläintä päivystysaikana.

Asumisterveysasiat ja sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa ensi sijalla terveydensuojelussa

Terveydensuojeluvalvonnassa käsiteltiin ensisijaisesti terveyshaittaepäilyt, asumisterveysasiat, sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa, sisäilmatyöryhmissä toimiminen, vesien laatua koskevat epäilyt ja muut akuutit asiat.

Terveydensuojelutiimi teki yhteensä 549 tarkastusta mm. päiväkoteihin, kouluihin, kauneushoitoloihin, majoitustiloihin, liikuntatiloihin ja vanhushuollon laitoksiin. Suunnitelmallisesti valvotaan myös talousveden ja uimavesien laatua. 
Asunnontarkastuksia tehtiin 131 terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi. Niiden osuus kaikista tarkastuksista oli 25%.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa. Parveketupakointikielto määrättiin 19 asuntoyhteisöön niiden hakemuksesta.

Terveydensuojelun huomioimiseksi mm. kaavoituksessa ja ympäristöluvissa annettiin lausuntoja 182.  Terveydensuojelun valvontatoimenpiteistä saadut tulot olivat yhteensä 144 609 € ja valvonnan vuosimaksuja kertyi 87 600 €.  
 

Lisätietoja

Merja Bojang
Eläinlääkintähuollon päällikkö
Puhelin:
050 521 5184
Paula Saxholm
Terveydensuojelu: Ympäristöinsinööri
Puhelin:
040 801 6068
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa