Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut varmistavat sujuvan alun Suomessa

Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut saivat lisäyksen palvelutarjontaansa tammikuun alussa, kun Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut eli KOTO-tiimi siirtyi kansainvälisen osaamisen palvelujen alle. KOTO-tiimi vastaa pakolaisten vastaanotosta Tampereella ja antaa tukea Suomeen ja Tampereelle asettautumiseen ja kotoutumiseen.
Kuvassa KOTO-tiimin työntekijöitä.
Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut siirtyivät tammikuussa osaksi Työllisyys- ja kasvupalvelujen Kansainvälisen osaamisen palvelut -kokonaisuutta.

Asiakkaita vauvasta vaariin

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen asiakkaat ovat sekä aikuisia että lapsia, joiden kotikunnaksi on rekisteröity Tampere. Osa asiakkaista on erityisen vahvan tuen tarpeessa, jolloin heille on voitu myöntää kuntapaikka, joka velvoittaa kuntaa järjestämään heille ensimmäisen asunnon ja kotoutumispalveluja. Kotoutumisen alkuvaiheen asiakkailla on kunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin kuntalaisilla.

– Asiakkaamme voivat tulla Tampereelle esimerkiksi kiintiöpakolaisina, kiireellisen uudelleen sijoituksen tarpeessa olevina pakolaisina sekä pakolaisen perhesiteen perusteella, avoimen viran hoitajana toimiva palvelupäällikkö Heini Lehtokannas kertoo.

– Myös Tampereelle kotoutumisvaiheessa toisesta kunnasta tai vastaanottokeskuksesta itsenäisesti muuttavat henkilöt, jotka ovat tulleet maahan kiintiöpakolaisina tai saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, ovat asiakkaitamme, palveluesimies Matti Äikäs lisää. Kotoutumisvaiheella tarkoitetaan maahantulon alkuvaihetta, jota määrittää monesti työllisyys- ja kasvupalveluissa tai TE-palveluissa tehtävä kotoutumissuunnitelma.

Vuositasolla asiakkaita on noin 250. Tyypillistä kestoa asiakkuudelle on vaikea määritellä, sillä tiimin palveluja tarjotaan kotoutumisajan puitteissa niin kauan, kuin asiakas niitä tarvitsee.

– Joillekin voi riittää muutama tapaamiskerta, kun taas joidenkin asiakkuudet voivat kestää pidempiäkin jaksoja, Lehtokannas kertoo.

KOTO-tiimi on mukana asiakkaiden arjessa

KOTO-tiimin työ on luonteeltaan hyvin monimuotoista, sillä työntekijät ovat mukana laaja-alaisesti asiakkaiden elämässä ja arjessa. 

– Työntekijämme voivat aloittaa valmistelut jo ennen kuin asiakas on saapunut maahan, ja he voivat olla mukana vastaanottamassa asiakkaita jo heidän saapuessaan lentokentälle, Äikäs kuvailee. Lisäksi tiimin työhön kuuluu muun muassa asuntojen hankkimista ja kalustuksen järjestämistä, viranomaisrekisteröintien tekoa ja pankkiasioinnissa tukemista. KOTO-tiimi antaa myös ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, millaista asuminen on Suomessa ja miten suomalainen yhteiskunta toimii.

 – Työmme tavoitteena on, että asiakas voisi hoitaa itsenäisesti omia asioitaan uudessa kotimaassaan, Lehtokannas kiteyttää. 

Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden tiimissä työskentelee tällä hetkellä yhdeksän henkeä. KOTO-tiimin toimipaikka on Rautatienkatu 10, johon on keskittynyt myös muita Työllisyys- ja kasvupalvelujen kansainvälisen osaamisen palveluja.

Teksti: Mariia Haatanen
Jaa sosiaalisessa mediassa