Lasten oikeuksien toteuttaminen on aikuisten yhteinen tehtävä

Lapsen oikeudet tehdään todeksi arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa. Siksi Tampereella rohkaistaan jokaista aikuista perehtymään lapsen oikeuksiin kansallisen lapsistrategian koulutuskokonaisuuden avulla. Näin pyritään lisäämään tietoisuutta lapsen oikeuksista ja rakentamaan lapsiystävällistä Tamperetta.

Lapsistrategian kaikille avoimen koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa ”Johdatus lapsen oikeuksiin” on tarkoitettu kaikille aikuisille. Se toimii johdantona koulutuskokonaisuuden muille osille, jotka on suunnattu eri ammattiryhmille tai joissa lapsen oikeuksia tarkastellaan teemoittain. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa lasten osallisuus, väkivallaton lapsuus, lapsivaikutusten arviointi ja syrjinnälle alttiit lapsiryhmät.

– Koulutuskokonaisuus on lapsistrategian toimeenpanon suurin yksittäinen hanke ja se on tehty kaikille lasten arkeen vaikuttaville ammattilaisille. Kun kaikki opimme lisää, olemme samalla sivulla ja muutamme yhdessä Suomea kaikkien lasten Suomeksi, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari kuvaa koulutuskokonaisuuden merkitystä.

Tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen

Lapsen oikeudet sisältyvät Tampereen kaupungin henkilöstön perehdytysmateriaaliin. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät suorittavat eOppiva-alustalla vähintään Johdatus lapsen oikeuksiin -koulutuksen. Koulutuksen suorittamisesta voi tilata todistuksen, ja todistuksien määrän avulla seurataan koulutuksen suorittaneiden kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden määrää.

– Jokainen työntekijämme edistää lapsiystävällisyyttä omassa työssään ja arjen kohtaamisissa. Koulutuksesta työntekijät saavat tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen, Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen toteaa.

Tampere on mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Tämä on kaikkien lasten kanssa toimivien ja lasten arkeen vaikuttavien aikuisten yhteinen tehtävä. Lapsella on oikeus saada myös tietoa oikeuksistaan. Siksi on tärkeää, että jokainen aikuinen tietää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja tuntee lapsen oikeudet.

Lisätietoja

Tiia Heinäsuo
Erityisasiantuntija
Puhelin:
050 411 2434
Teksti: Johanna Pyymäki ja Tiia Heinäsuo
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa