Tampere kokeili uudenlaista tukea läheisistään huolehtiville nuorille

Tampereella asuu satoja alaikäisiä nuoria, jotka kantavat huolta perheestään esimerkiksi läheisen sairauden tai mielenterveyden haasteiden vuoksi. Tampereella toteutettiin kokeilu, jossa nämä nuoret saivat tilata verkkosovelluksesta anonyymisti apua oman jaksamisensa tueksi. Nuoret olivat itse mukana suunnittelemassa toimintatapaa.

Tampereella elää arkeaan satoja 13–17-vuotiaita nuoria, jotka hoivaavat tai kantavat huolta läheisistään. Huolehtimisen syyt ovat moninaisia ja voivat liittyä esimerkiksi perheen toimeentuloon, läheisen sairastumiseen, mielenterveyden haasteisiin tai päihteidenkäyttöön. Yhteistä tilanteille on se, että alaikäinen joutuu kantamaan ikäänsä nähden liian suurta vastuuta läheistensä hyvinvoinnista.


Apua huolehtijan asemassa oleville nuorille


Nämä ns. huolehtivat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. He eivät halua tuoda tilannettaan esiin, koska saattavat pelätä mahdollisia seuraamuksia.

Huolen kantaminen vaikuttaa nuoren arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin ja voi lisätä nuoren oman sairastumisen riskiä. Tilanne voi vaikuttaa nuoren ystävyyssuhteisiin tai saada nuoren jäämään pois harrastuksesta.
 
Kohderyhmän tarpeita kartoitettiin Tampere Junior -kehitysohjelmassa yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n kanssa.

 – Nuoret, jotka kantavat huolta läheisestään, kaipaavat apua, mutta virallisia väyliä pitkin avun hakeminen tuntuu usein mahdottomalta. Anonyymi mahdollisuus hakea matalan kynnyksen apua ja tukea on hyvä keino auttaa näitä nuoria, toteaa FinFami Pirkanmaan toiminnanjohtaja Silja Lampinen.

– Kokeiluun osallistuneen nuoren mukaan pienikin konkreettinen teko auttaa. Nuori kokee tulleensa nähdyksi, hän saa toivoa, apu vahvistaa itsetuntoa ja antaa uskoa tulevaisuuteen, Silja Lampinen sanoo.

Tukea anonyymisti omiin tarpeisiin

Kokeilu tehtiin loka–marraskuussa 2022. Kokeiluun osallistui 13 tamperelaista nuorta, jotka tavoitettiin yhteistyökumppaneiden kautta.

Kokeilun aikana nuorilla oli mahdollisuus tilata verkkosovelluksesta erilaisia palveluja: keskusteluapua, läksyapua, ruokalaatikko ja lahjakortti, jolla sai monipuolisesti erilaisia palveluita. Jokaista palvelua oli mahdollisuus tilata yhden kerran loka-marraskuun aikana.

– Tarjottu tuki perustui nuorten itse nostamiin tarpeisiin. Tuki tarjottiin anonyymisti ja ilman erillistä päätöstä, jotta sen vastaanottaminen olisi nuorelle ja tämän perheelle mahdollisimman helppoa. Kokeiluun osallistuneet nuoret saivat myös itse omien tarpeidensa pohjalta valita, mitä palveluja he haluavat kokeilla, kuvaa projektisuunnittelija Lauri Ikola.

Kokeilu oli pienimuotoinen, mutta siitä saatiin tärkeää kokemusta teknisistä valmiuksista sekä toimintatavan soveltuvuudesta. Nuorilta tullut palaute oli positiivista. Kokeilun koettiin tuoneen apua ja tukea arkeen. Toimintatapa todettiin onnistuneeksi, ja sitä voidaan soveltaa myös muiden kohderyhmien tukemisessa.

– Tällaisten vaikuttavien, ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää nuorten kokemusasiantuntijuutta ja mukanaoloa, toteaa suunnittelujohtaja Leena Viitasaari.

Työskentely osa valtakunnallista tekoälyohjelmaa 

Huolehtivien nuorten tukemisen kokeilu toteutettiin useiden toimijoiden yhteisvoimin.
 
Työskentely oli osa valtiovarainministeriön koordinoimaa ja rahoittamaa valtakunnallista AuroraAI-tekoälyohjelmaa, jossa kehitettyä AuroraAI-verkkoa hyödynnettiin kokeilussa. AuroraAI-verkon avulla organisaatio voi ohjata asiakkaan tehokkaasti oikeaan palveluun, jolloin palveluohjaus hoituu digitaalisena itsepalveluna.
 
- Julkista hallintoa ja palveluntuotantoa tulee uudistaa ihmiskeskeisesti eli osallistamalla yhä vahvemmin palveluita käyttäviä ihmisiä niiden kehittämiseen, kiteyttää valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Aleksi Kopponen.

- Tässä kokeilussa nuorten yhdenvertainen osallistuminen palvelujärjestelmän uudistamiseen yhdessä palveluntarjoajien kanssa nähtiin ainoaksi tavaksi onnistua, Aleksi Kopponen jatkaa.

Kokeiluun osallistuneet nuoret saatiin mukaan mielenterveysomaisten järjestön FinFami Pirkanmaan, Pakolaisnuorten tuki ry:n Kölvi-toiminnan ja Tampereen eteläisen seurakunnan kautta. Tampereen kaupunki vastasi kokeilussa nuorten rekrytoinnin koordinoimisesta sekä kohderyhmää koskevan sisällön tuottamisesta.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry osallistui keskeisesti hankkeen sisältöjen ja pilotin toteutukseen ja suunnitteluun ja tarjosi keskusteluapua kokeiluun osallistuville nuorille. 

Kokeilun palvelumuotoilusta ja alustan teknisestä toteutuksesta vastasi DigiFinland yhteistyössä kumppaninsa Siili Solutions Oy:n kanssa. Tekniseen toteutukseen osallistui myös Digi- ja väestötietovirasto ja Kela. Motiva Oy osallistui kokeilun toteutukseen. Synesis & Hahmota Oy toteuttivat vaikuttavuuslaskentaa hankkeelle. Nuorille tarjottavien tukipalvelujen palveluntarjoajina toimi neljä yritystä: Venner Oy, OmakaS Oy, Uplus Yksityisopetus Oy ja Pirkanmaan Osuuskauppa.

Tampereen kaupungilla kokeilun toteutuksesta vastasi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä Tampere Junior -kehitysohjelma. Kokeilu vastaa myös Tampereen lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteisiin.
 

Lisätietoja

Leena Viitasaari
Suunnittelujohtaja
Puhelin:
050 553 8672
Lauri Ikola
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 867 3988
Jaa sosiaalisessa mediassa