Uutinen
26.1.2023 11.37
Yleisöä istuu nurmikolla Tammerfestissä.

Tampereen kaupunki myönsi avustuksia taidelaitoksille, festivaaleille ja suurille yleisötapahtumille

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi vuoden 2023 yleisavustukset ja tila-avustukset taidelaitoksille, festivaaleille ja suurille yleisötapahtumille kokouksessaan 24.1.2023.

Taidelaitosten yleisavustusta myönnetään vakiintuneille kulttuuri- ja taidelaitoksille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä, tai joiden perustamista tai sijoittumista Tampereelle kaupunki on tukenut. Tyypillisesti taidelaitosten yleisavustusta saavat tahot saavat myös valtionavustusta. Avustuksen tavoitteena on lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja varmistaa avustettavien yhteisöjen toiminta Tampereella. 

Vuodelle 2023 taidelaitosavustuksia jaettiin 18 toimijalle yhteensä 15,662 miljoonaa euroa. Taidelaitosavustus jakautuu raha-avustukseen sekä tila-avustukseen. Raha-avustusta myönnettiin yhteensä 7,85 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 raha-avustus on 180 000 euroa suurempi kuin vuonna 2022. Tila-avustusta jaettiin 7,812 miljoonaa euroa.

Raha-avustuksen lisäksi jaettiin 194 000 euron ylimääräinen avustus, mikä johtuu siitä, että Tampereen ooppera ei pystynyt koronan vuoksi järjestämään esitystä vuonna 2021, eikä silloin myönnettyä avustusta peritty takaisin. Sovittiin, että tänä vuonna oopperalle ei myönnetä avustusta ja tämä summa voidaan jakaa muiden taidelaitosten kesken.

Raha-avustusten lisäksi Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen Teatteri, Teatteri Mukamas, Tanssiteatteri Mobita/Dansco, Lastenkirjainstituutti, Pyynikin kesäteatterisäätiö ja Työväenmuseo Werstas saavat tilat vastikkeetta käyttöönsä. Tänä vuonna jaettiin myös erillinen 40 000 euron kehittämismääräraha Tampereen Teatterin teatterirakennuksen peruskorjaushankkeen suunnitteluun.

Tampere-talolle myönnetty avustus kohdentuu talon kulttuuritoimintaan ja tilakustannusten osittaiseen kattamiseen. Toiminta-avustus vuonna 2023 on 765 000 euroa. Tilakustannusten avustus on 6,233 miljoonaa euroa. 

Tampere-talon avustuksen lisäksi muille taidelaitoksille myönnettiin yleisavustusta ja kertaluontoista avustusta vuodelle 2023 oheisen taulukon mukaisesti.

Festivaaleille ja suurille yleisötapahtumille 588 000 euroa sekä tila-avustuksia

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää Tampereella järjestettävien, vakiintuneiden festivaalien ja kulttuuritapahtumien toteuttamiseen.

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien yleisavustusta haki 23 yhteisöä. Avustusta myönnettiin raha-avustuksina 19 yhteisölle yhteensä 588 000 euroa. Lisäksi Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry, Tampereen Teatterikesä ry sekä Suomen Nuorisoseurat ry:n Pispalan Sottiisi saavat kaupungilta tila-avustusta, eli kaupungin omistamia tiloja vastikkeetta käyttöönsä yhteensä 46 908 euron arvosta.

Avustuskokonaisuuden määrärahasta kohdennettiin 12 000 euroa kulttuurin kehittämisavustuksiin, joita myös festivaalit ja suuret yleisötapahtumat voivat hakea myöhemmin vuoden 2023 aikana. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yhteisöjen normaalista perustoiminnasta poikkeavaan toimintaan, joka ei kuulu yleisavustuksen piiriin.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi kaupungin myöntämiä avustuksia ei ole tarkoitettu käytettäväksi Venäjän valtion tai sen edustamien virallisten tahojen kanssa tehtävään tai tukemaan toimintaan. Mikäli näin katsotaan tapahtuneen, avustussumma peritään kokonaisuudessaan takaisin.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Taidelaitoksille myönnetyt yleisavustukset ja kertaluonteiset avustukset vuodelle 2023.
Yhteisö Yleisavustus Kertaluontoinen avustus Avustukset yhteensä
Tampereen Työväen Teatteri Oy 2 210 000 € 50 000 € 2 260 000 €
Tampereen Teatteri Oy 2 170 000 € 50 000 € 2 220 000 €
Tampereen Konservatorio/Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 795 000 € 25 000 € 820 000 €
Pirkanmaan Musiikkiopisto/Tampereen NMKY ry 295 000 € 10 000 € 305 000 €
Työväen Museoyhdistys ry 59 000 € 3 000 € 62 000 €
Tampereen Komediateatterin säätiö 260 000 € 7 000 € 267 000 €
Taito Pirkanmaa ry 200 000 € 5 000 € 205 000 €
Ahaa-teatterin Kannatus ry 215 000 € 4 000 € 219 000 €
Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 95 000 € 4 000 € 99 000 €
Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys ry 118 000 € 4 000 € 122 000 €
Sorin Sirkus ry 140 000 € 4 000 € 144 000 €
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry 57 500 € 4 000 € 61 500 €
Suomen Teatteriopiston tuki ry 44 000 € 4 000 € 48 000 €
Tampere-talo Oy 765 000 € 0 € 765 000 €
Pyynikin Kesäteatterisäätiö 0 € 15 000 € 15 000 €
Tampereen Työväen Teatterin talosäätiö 100 000 € 0 € 100 000 €
Teatteri Telakka ry 60 000 € 4 000 € 64 000 €
Tampere Maja -säätiö 32 500 € 1 000 € 33 500 €

Lisätietoja

Juha Ahonen
Kulttuurijohtaja
Puhelin:
041 731 0835
Venla Moisala
Suunnittelija
Puhelin:
040 800 4836
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa