Uutinen
18.1.2023 18.05

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti kumppanuusavustuksista

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 18.1.2023 kumppanuusavustuksista vuodelle 2023.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätöksen mukaan Pakolaisnuorten tuki ry on otettu uudeksi kumppanuusavustuksen saajaksi. Yhdistys on saanut aiemmin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta kumppanuusavustusta. Avustus siirtyi nyt hyvinvointialueen perustamisen myötä elinvoima- ja osaamislautakunnassa päätettäväksi kumppanuusavustukseksi. 

Hyvinvointialueen perustaminen vaikutti myös Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:lle myönnettävään kumppanuusavustukseen, johon sisältyy nyt aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistykselle myöntämää toiminta-avustusta vastaava avustus.

Lautakunta myönsi kumppanuusavustuksina yhteensä noin 1,046 miljoonaa euroa seuraaville yhteisöille:

  • TITRY ry:lle 471 000 euroa
  • Etappi ry:lle 169 225 euroa
  • Pakolaisnuorten tuki ry:lle 108 000 euroa
  • Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry:lle 60 000 euroa
  • Tampereen matkailuoppaat ry:lle 7 000 euroa
  • Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry:lle 25 000 euroa
  • Opiskelijan Tampere ry:lle 25 000 euroa
  • Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry:lle 40 000 euroa
  • Tribe Tampere ry:lle 141 000 euroa

Kumppanuusavustusta voidaan myöntää yhteisöille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä tai joiden perustamista tai sijoittumista Tampereelle kaupunki on tukenut. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. 

Kumppanuusavustusta voivat hakea voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt kumppanuusavustusyhteisöiksi. 

Lautakunta myönsi myös muita avustuksia

Kumppanuusavustusten lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi tammikuun kokouksessaan myös muita kaupungin avustuksia.

Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle lautakunta päätti myöntää 40 000 euron avustuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) asiantuntijan palkkaamiseksi ajalle 1.1.2023–31.12.2023. Avustus kohdentuu yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämisen jatkamiseen. 

Lautakunta päätti lisäksi myöntää Tampere Game Hub ry:lle 30 000 euroa vuoden 2023 toimintaan. Yhdistyksen tavoitteena on edistää, kehittää ja yhtenäistää Tampereen alueen pelialaa. Toiminta on suunnattu Pirkanmaalla toimiville alan yrityksille sekä kehitystiimeille.

Pirkanmaan Yrityskummit ry:lle myönnettiin 20 000 euron avustus vuoden 2023 toimintaan. Yhdistyksen toiminta perustuu kummien vapaaehtoiseen työhön Pirkanmaan alueen pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi.

Lisäksi lautakunta myönsi Tampereen 4H-yhdistyksen Liikkuvaan 4H BusinessLab-toimintaan yhteensä 9 000 euroa vuodelle 2023. Suomen 4H-liitto on kehittänyt nuorten 4H-yrittäjyyden laajentamiseen 4H BusinessLab -konseptin, jonka toiminta alkoi Tampereen seudulla vuonna 2020.
 

Lisätietoja
Johtaja Teppo Rantanen
Puhelin:
040 023 5442
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa