Muutoksia Etsivään työhön vuoden 2023 alussa

Etsivä nuorisotyö toimii jatkossa osana Tampereen kaupungin nuorisopalveluita. Etsivä työ jatkaa aikuissosiaalityössä Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja nuorisolakiin perustuva Tampereen kaupungin etsivän nuorisotyön tiimi siirtyy 1.1.2023 Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden organisaatioon osaksi kohdennettua työtä. Kohdennetun työn kokonaisuuteen kuuluvat etsivän nuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyö, koulujen nuorisotyö ja työpajatoiminta Pajasto. 

Kohdennetun työn kokonaisuudesta vastaavat johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti sekä koordinaattori Miia Kivistö.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on kohdata alle 29-vuotiaita nuoria, jotka kaipaavat tukea arjessaan, tulevaisuuden suunnittelussa tai tarpeenmukaisten palveluiden saavuttamisessa. Etsivä nuorisotyö kulkee nuoren rinnalla ja on aina nuorelle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Nuori voi asioida etsivän kanssa halutessaan myös anonyymisti.

Työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren itsensä asettamat tavoitteet ja toiveet. Nuori voi ohjautua etsivään nuorisotyöhön omalla tai läheisen yhteydenotolla tai Nuorisolain mukaisesti viranomaisen ohjauksella. Muihin kuin Nuorisolakiin perustuviin yhteydenottoihin tulee olla nuoren suostumus yhteystietojen luovuttamiseen ja nuorelle tulee kertoa yhteydenotosta etsivään nuorisotyöhön. 

Tampereella etsivää nuorisotyötä tehdään yhteistyössä kumppanuussopimuksella Silta-Valmennusyhdistyksen ETTI – etsivän nuorisotyön sekä Nauha ry:n etsivän nuorisotyön kanssa. 

Etsivän työn kenttätiimi jatkaa työtään hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen

Aikuissosiaalityön alla toiminut alueellista katu- ja kenttätyötä tekevä Etsivän työn kenttätiimi jatkaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueella aikuissosiaalityössä osana työikäisten palveluita. Työtä tehdään keskustan, kaakon ja lännen alueilla. Idän alueella katu- ja kenttätyö päättyy toistaiseksi. Etsivän työn esihenkilönä jatkaa johtava ohjaaja Mika Harinen. 

Etsivä työ toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Työnkuvaan kuuluu neuvonta sekä avun tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen palveluiden piiriin.

Etsivää työtä tehdään palveluiden ulkopuolella olevien tai palveluista pudonneiden parissa. Työhön kuuluu nopean tilannearvion tekeminen katuolosuhteissa ja hoidettavien asioiden priorisointi keskustellen ja suunnitellen yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi Etsivä työ varmistaa, että asiakkaan etu toteutuu palveluissa; hän saa ilmaistua tarpeensa, saa asianmukaista kohtelua ja saa tarvitsemansa palvelut, joihin on oikeutettu.
 

Lisätietoja

Tiina-Liisa Vehkalahti
Vt. nuorisopalvelujohtaja
Puhelin:
040 806 3239
Miia-Mari Kivistö
Koordinaattori
Puhelin:
040 610 5710
Mika Harinen
Johtava ohjaaja
Puhelin:
040 806 3067
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa