Tampereen International House on aloittanut kansainvälisten osaajien puolisoiden työllistämispilotin Baronan kanssa

Pilotissa tuetaan Tampereelle ulkomailta muuttaneiden tai muuttavien työntekijöiden puolisoita töiden etsimisessä ja sopivien palvelujen löytämisessä. Tampereen kaupungin International House, Barona ja Arffman yhdistävät voimansa tarjotakseen kansainvälisten työntekijöiden puolisoille työpaikkoja sekä tukeakseen heitä asettautumisessa.

Kansainvälisten työntekijöiden sopeutumisen ja sitoutumisen takaamiseksi on tärkeää, että työntekijä perheineen asettautuu uuteen maahan ja kaupunkiin sujuvasti. Pilotin palvelut kohdentuvatkin ensisijaisesti Tampereelle jo saapumassa olevien valmistavan teollisuuden työntekijöiden puolisoihin ja perheisiin. Puolison ammatillista taustaa ei rajata.

- Vahvat sosiaaliset verkostot sitouttavat työntekijöitä vahvemmin työhönsä ja työnantajaansa. On tärkeää varmistaa, että työntekijöiden perheet kotiutuvat uuteen kaupunkiin ja maahan. Onnistunut asettautuminen tukee sitä, että kansainvälisen työntekijän rekrytointi muuttuu pitkäaikaiseksi työsuhteeksi, kuvailee International House Tampereen palvelupäällikkö Nuppu Suvanto.

 

Kokonaisvaltainen kotoutumiskokemus työn perässä muuttavalle perheineen

Puolison työllistyminen ja koko perheen kotiutuminen ovat avainasemassa siinä, että Tampereelle työnperässä muuttavat kansainväliset työntekijät asettautuvat alueelle. Palvelupilotilla vastataan työmarkkinoiden tarpeisiin parantamalla työn perässä Tampereelle saapuvien työntekijöiden puolisoiden mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on löytää työ, joka sopii puolison ammatilliseen suuntautumiseen, osaamiseen, toiveisiin sekä elämäntilanteeseen.

Pilotissa hyödynnetään monitoimijayhteistyötä, jotta saavutetaan kokonaisvaltainen kotoutumiskokemus työperäisisistä syistä Tampereen seudulle muuttaville perheille. Kokemus Suomeen, Tampereelle ja uuteen työpaikkaan tuloon pyritään saamaan mahdollisimman helpoksi ja kotoisaksi. Palveluun kuuluu muun muassa tukea lupa-asioihin, apua asunnon löytämiseen ja sisustamiseen, opastusta Tampereelle ja Suomeen muuttoon liittyviin käytännön asioihin, tutustumista kulttuuriin sekä Suomen kielen opintoja.

- Suomeen muuttaville henkilöille lähes kaikki on uutta ja erilaista. Kaikki asiat, joissa pystymme heti alusta asti auttamaan, nopeuttavat sopeutumista ja sitoutumista huomattavasti. Esimerkiksi suomalainen lupajärjestelmä voi olla hankala, jonka vuoksi autamme työhön ja maahantuloon liittyvien lupien hakemisessa. Tuemme myös uuteen työpaikkaan ja työyhteisöön sopeutumisessa ja ohjaamme puolisot Baronan tytäryhtiön Arffmanin tarjoamiin Suomen kielen opintoihin, kertoo Baronan aluejohtaja Jouni Heikkilä.

 

Palvelupilotista kaavaillaan pysyvää puoliso-ohjelmaa

Tavoitteena on pilotin myötä muodostaa kansainvälisten osaajien houkuttelua tukeva puoliso-ohjelma, jossa huomioidaan sekä kuntien kotouttavat palvelut että yksityiset palvelut. ​Lisäksi pilottiin kuuluu kohderyhmän seurantatutkimus, jolla kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä puolisoiden näkökulmasta työllistymisen, asettautumisen ja kotoutumisen eri vaiheissa. Seurantatutkimuksen tulokset tukevat työperäisen maahanmuuton puoliso-ohjelman muodostumista.

 

Lisätietoja saat seuraavista verkkojulkaisuista

Working together - Kansainvälisten osaajien puolisoiden työllistäminen Tampereen alueella (barona.fi)

Working Together - Ensuring Jobs for Spouses in Tampere (barona.fi)

Lisätietoja

Nuppu Suvanto
Palvelupäällikkö
Puhelin:
041 730 0391
Teksti: Tiia Heikkilä
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa