Tampere on yrittäjähenkinen – Platform6:n yritykset katsovat tulevaisuuteen hyvällä itseluottamuksella

Tampereen seudun startup-selvityksen mukaan startup-yritykset tuovat seudulle elinvoimaa. Nuorten startup-yritysten toiminnassa näkyvät kansainvälisyys, digitaalisuus ja kestävyys. Selvityksen mukaan uusia startup-yrityksiä syntyykin seudulle vastaamaan juuri näihin megatrendeihin.

Tampereen seudun startup-selvitys on vuosittain laadittava katsaus kasvuekosysteemin tilasta. Selvityksessä tutkittiin Tampereen seudun nopeaa kansainvälistä kasvua hakevien yritysten liikevaihdon kasvua ja kokoluokkia, työllistävyyttä, rahoituskierroksen vaiheita, kansainvälistymistä ja palvelutarpeita.

Pandemia ja sota ovat  vahingoittaneet noin puolta selvitykseen osallistuneista yrityksistä. Siitä huolimatta yritysten määrä ja kasvu ovat pysyneet Tampereella aiempien vuosien kokoluokassa.

- Tampereen seudun nuorten startup-yritysten liikevaihto on noin 75 M€ ja niillä on yli 830 työntekijää. Tämä vastaa jo melkoisen suuren yrityksen kokoluokkaa, toteaa tutkimusjohtaja Tommi Uitti Tampereen startuptukiyhdistyksestä.

Tällä hetkellä odotusarvot nopeasta tulevaisuuden kasvupotentiaalista ovat korkealla. Ohjelmistoalan startup-yritykset tavoittelevat yli 220 % vuosiliikevaihdon kasvua. Kasvuhakuisten ohjelmisto- ja pelialan yritysten määrä seudulla on jopa lisääntynyt.

Rahoitustarve on ajankohtainen

Startup-yritykset tarvitsevat kasvaakseen tehokkaat yritysrahoitus- ja neuvontapalvelut. Selvitykseen osallistuneista yrityksistä vain noin 20 % kertoi selviävänsä kokonaan ilman riskirahoitusta kasvunsa takaamiseksi. Enemmistö yrityksistä kaipaa aktiivista tukea paikallisen startup-yhteisön verkostoista.

 Selvityksen mukaan Tampereen startup-talo Platform6 on toiminut kahden toimintavuotensa aikana lupaavasti. Platform6:n tavoite on vauhdittaa uusien startup-yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Samalla saadaan houkuteltua sijoittajia ja hankittua seudulle pääomasijoituksia 

- Platform6:ssa sijaitsevat yritykset ovat kasvaneet 30–40 % nopeampaa kuin muualla seudulla sijaitsevat yritykset. Lisäksi Platform6-yritysten kasvuodotukset ovat korkeammat kuin verrokkiyrityksillä keskimäärin, mikä kertoo tarvittavasta tavoitteellisuudesta ja itseluottamuksesta, kertoo kasvupalvelujohtaja Irene Impiö Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Yritysten tarpeisiin vastataan Tampereen kaupungin järjestämän Platform6- järjestämismallin avulla. Platform6:lle on järjestetty monipuoliset ja laaja-alaiset yritys- ja kehittämispalvelut alkuvaiheen startup-yritysten tueksi.

- Erityisesti startup-yrittäjien ja sijoittajien kohtaamis- ja verkostoitumistapahtumilla on kriittinen merkitys yritysten nopean kansainvälistymisen tueksi, Irene Impiö jatkaa.

Tampereen kaupungin startup-selvityksen mukaan startup-yritykset tuovat seudulle elinvoimaa. Startup-ekosysteemin hyvinvointi on tärkeää, koska sitä kautta Tampereen seudulle on syntynyt monia kasvuyritysten menestystarinoita.

Kasvuyritysvaiheeseen siirtyvät startup-yritykset ovat erityisen keskeisessä asemassa ekosysteemimme kansainvälisen liiketoiminnan ja yhteyksien kasvattamisessa ja myös työpaikkojen synnyttämisessä. Näiden niin sanottujen scaleup-yritysten tukemiseen kiinnitetäänkin tulevana vuonna erityistä huomiota, kertoo Business Tampereen yrityskehitys- ja toimintaympäristöjohtaja Niina Immonen.

Startup-yritykset ilmaisivat selvityksessä yksimielisesti tyytyväisyytensä Tampereen seutuun yritysten toimintaympäristönä ja antoivat sen arvosanaksi vähintään erinomaisen tai hyvän.

- Tampereen kansainvälinen vetovoima on kunnossa. Erityisen positiivista selvityksessä on se, että Tampereelle ulkomailta muuttaneiden startup-perustajien lukumäärä on ollut nopeassa kasvussa kolmena viime vuotena, sanoo Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Suurin osa selvityksen piirissä olleista yrityksistä on osallistunut aktiivisesti startup-ekosysteemin toimintaan. Ekosysteemiin osallistumalla nopeaa kasvua tavoittelevat yritykset saavat rahoitusneuvontaa, liiketoiminnan ja kasvun sparrausta, ajankohtaisia webinaareja ja koulutuksia, kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia, kohtaamisia ja ohjausta oikeisiin palvelukanaviin.

Tutkimuksen taustaa

Tampereen seudun startup-selvitys on vuosittain laadittava katsaus kasvuekosysteemin tilasta.

Selvitys on laadittu tänä vuonna viidennen kerran. Selvityksen tavoitteena on selvittää startup-yritysten määrä Tampereen seudulla ja kerätä sekä analysoida ajankohtaista tietoa yritysten tilanteesta. Yritysten tiedot kerättiin luottamuksellisesti sähköposti-, puhelin- tai muulla haastattelukontaktilla kesä-syyskuussa 2022. Vuoden 2022 selvitys laadittiin Tampereen kaupungin toimeksiannosta. Raportti on tiedotteen liitteenä.


Lisätiedot:

Kasvupalvelujohtaja, Tampereen kaupunki

Irene Impiö

[email protected]

050-539 2943

 

Selvityksen toteuttaja

Tommi Uitti

040-367 5698

[email protected]

Tampereen seudun startup-selvityksen raportti

Teksti: Kati Hiltunen
Jaa sosiaalisessa mediassa