Uutinen
7.12.2022 21.00

Vuosisuunnitelma 2023 ohjaa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintaa

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelma hyväksyttiin 7.12.2022. Vuosisuunnitelmaan on koottu toimintaa ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimenpiteet painottuvat vuonna 2023 erityisesti kaupungin strategian Yhdenvertaiset yksilöt -painopisteeseen. Lautakunnassa työtä jatketaan muun muassa monipuolisten asumisen vaihtoehtojen varmistamiseksi sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi.

Myös Tekevät yhteisöt -painopisteeseen liittyvä työ jatkuu hyvinvoivien ja sosiaalisesti kestävien asuinalueiden edistämiseksi. Hiilineutraalisuutta edistetään muun muassa luomalla edellytyksiä kestäville elämäntapavalinnoille sekä edistämällä asuin- ja palvelurakennusten hiilijalanjäljen pienentämistä. Tulevaisuuden edelläkävijä -painopisteeseen liittyy painotuksia, joilla turvataan kaupungin kestävää kasvua ja varmistetaan yritysten sijoittumisedellytyksiä.

Vuosisuunnitelman mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulot ovat ensi vuonna 220,0 miljoonaa euroa, toimintamenot 85,4 miljoonaa euroa ja toimintakate 134,5 miljoonaa euroa.

Toimintatulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista (133,8 milj.e), maa-alueiden vuokratuotoista (63,4 milj.e), maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista (19,8 milj.e), tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista (1,1 milj.e) ja maankäyttösopimuskorvauksista (2,0 milj.e). Tilavuokratuotoista 79,2 prosenttia on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti -127,1 miljoonaa euroa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö. Kaupungin tilaomaisuus on asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä lukuun ottamatta toisen asteen ammatillisen koulutuksen (TREDU) tiloja. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa.

Lisätietoja
Johtaja Teppo Rantanen
Puhelin:
040 023 5442
Apulaispormestari Pekka Salmi
Puhelin:
050 565 8898
Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa