Uutinen
2.12.2022 10.27

Yli 450 tamperelaista kertoi kuinka kaupungin sähköisiä palveluja tulisi kehittää

Kuntalaisten odotuksia sähköiselle asioinnille kartoittaneen verkkokyselyn tulokset ovat valmistuneet. Ensisijaisesti tamperelaiset toivoivat, että nykyisiä kanavia kehitettäisiin helppokäyttöisemmiksi. Toiseksi eniten toivottiin uusia sähköisiä asiointimahdollisuuksia.

Tampereen, Turun, Lahden ja Porvoon kaupungit selvittivät asukkaidensa odotuksia sähköisille palveluille verkkokyselyllä 14.10.–6.11.2022. Yhteensä kyselyyn vastasi 1157 henkilöä, joista tamperelaisia vastaajia oli 455 henkilöä. Vastaajien kesken arvottiin kolme Museokorttia, jotka on toimitettu voittajille. 

Tamperelaisista vastaajista 51 % oli valinnut tärkeimmäksi kaupungin sähköisten palvelujen kehityskohteeksi nykyisten kanavien kehittämisen helppokäyttöisemmäksi. ”Wilma toimii minusta suht hyvin. Lomakkeita ei voi täyttää puhelinsovelluksella, mikä on mielestäni hieman hankalaa. Silloin pitää taas muistaa tunnukset ja mennä tietokoneen selaimen kautta täyttämään jokin lapseen liittyvä lomake. Kaikki pitäisi voida tehdä puhelinsovelluksella”, yhdessä perustelussa todetaan. Esimerkkeinä onnistuneista sähköisistä palveluista mainittiin Piki verkkokirjasto ja Nella nettilataus. 

– Sähköisten palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä päätelaitteesta riippumatta. Tulevaisuudessa kaupunki panostaa erityisesti sovellusten käytettävyyteen sekä selainpohjaisissa että mobiileissa käyttöliittymissä, tietohallintopäällikkö Kimmo Kouhi toteaa. 

Uusia asiointimahdollisuuksia 

Vastaajista 23 % piti tärkeimpänä uusien sähköisten asiointimahdollisuuksien rakentamista. ”Esim. ajanvarauksen peruminen sähköisesti on tärkeää silloinkin, kun ajanvaraus on tehty puhelimitse”, ehdottaa tamperelainen vastaaja. Myös palautteen antamiseen sekä puolesta asiointiin toivottiin helpotusta. Tampereen kaupungin tavoitteena onkin mahdollistaa sähköinen asiointi 50 % kaupungin palveluja vuoteen 2025 mennessä. 

16 % vastaajista painotti nykyisten kanavien keskittämistä yhteen paikkaan. ”Jos kaikki mahdolliset palvelut löytyisivät saman sivuston/sovelluksen alta, helpottaisi se kaikkea asiointia. Myös se, ettei tarvitsisi tehdä joka paikkaan uusia tunnuksia, vaan yhdellä tunnuksella pystyisi hoitamaan kaikki asioinnit.” Toisaalta järjestelmien keskittämistä myös vastustettiin: ”Toivon, että ei keskitytä tekemään mammuttijärjestelmää, vaan aloitettaisiin tekemällä nykyisistä palveluista asiakas- eikä virastolähtöisiä.” 

Sähköisten palvelujen tärkeimpinä ominaisuuksina nähtiin helppokäyttöisyys, käyttäjän ohjautuminen oikein sekä ulkoasun selkeys. Tampereen kaupunki käsittelee kyselyn tuloksia sekä kokonaisuutena että eri palvelualueille kohdistettuna joulu- ja tammikuussa. 

– Vastaukset analysoidaan todella tarkasti ja tuloksista muodostetaan ohjeistus kaikille tuleville kuntalaisille tarjottaville digitaalisille palveluille, tietohallintopäällikkö Kimmo Kouhi lupaa. 

Lisätietoja
Teksti: Hanna Porrassalmi
Kuvat: Mirella Mellonmaa, Visit Tampere -kuvapankki
Jaa sosiaalisessa mediassa