Uutinen
24.11.2022 08.46
Havainnekuva suunnitelmista ilmakuvaan sovitettuna. Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN Oy.

Viinikanlahden asemakaavaluonnos nähtävillä – 3300 asukasta, liiketilaa ja rantapuistoa

Viinikanlahden kehittäminen noin 3300 asukkaan rantakaupunginosaksi ja julkiseksi virkistyksen ja vapaa-ajan alueeksi etenee. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 6.1.2023 saakka. Asemakaavaluonnoksesta on esittelyvideo kaupungin verkkosivuilla, ja siitä pidetään kaksi yleisötilaisuutta.

Avoimet yleisötilaisuudet ovat 1.12. ja 7.12.2022 klo 14–19 kaupunkikehittämisen- ja suunnittelun esittelytila Siluetissa, osoitteessa Hatanpään valtatie 7. Tilaisuuksissa voi tutustua suunnitelmiin, pienoismalliin ja muihin aineistoihin sekä keskustella niistä suunnittelijoiden kanssa.

Tampereen keskustan eteläpuolella Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue kehitetään viihtyisäksi kaupunginosaksi, joka täydentää Tampereen keskustan ja Hatanpään palvelutarjontaa. Järvenrannat varataan kaavassa julkisiksi virkistystoimintojen ja oleskelun alueiksi, jonne tavoitellaan muun vesiliikunnan, vapaa-ajan ja matkailun palveluita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 39 hehtaaria, mukaan lukien vesialue ja puistoja.

Viinikanlahden asemakaavaluonnoksissa on monimuotoista asuinrakentamista yhteensä 12 kortteliin, noin 3300 asukkaalle. Yhteensä asuinrakennuspinta-alaa on noin 140 000 kerrosalaneliömetriä. Rannan puoleisissa asuinkortteleissa rakennukset ovat neljästä kuuteen kerrosta korkeita. Alueen silhuetti nousee matalasta rannasta sisämaahan päin, jossa kadunvarsien kortteleissa on matalampien jalustamaisten osien päällä korkeintaan 12–17 kerroksen torniosia.

Asuinrakentamisen ohjaamisessa huomioidaan erilaiset ikä- ja sosiaaliryhmät sekä kohtuuhintainen asuminen. Kaavaluonnoksessa alueelle on mahdollistettu myös erityisryhmien asuminen.

Vehreä yleisilme tavoitteena

 Viinikanlahdelle tavoitellaan vehreää yleisilmettä. Sen saavuttamiseksi kaavassa on esitetty koko alueen läpi ulottuvaa, rantaa myötäilevää julkista puistoa, jonka kautta kulkee uudistettu rantareitti. Pyhäjärven rannan ekologinen yhteys ulottuu suunnitelmassa nyt katkeamattomana arboretumista Viinikanojalle. Rannasta viherympäristö jatkuu kohti asuinkortteleita, pihakaduille ja aina korttelipihoihin asti. Puusto ja muut istutukset suunnitellaan monimuotoiseksi kokonaisuudeksi.

 - Tavoitteena on laadukkaasti toteutettava ja viihtyisä kaupunginosa järven rannalla, keskellä kaupunkia ja erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä. Rakentamistapaohjeet varmistavat alueen yhtenäisyyttä ja laadukasta kaupunkiympäristöä, kokoaa projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen.

Suunnittelualueen kerrosala on yhteensä noin 201 000 kerrosalaneliömetriä, josta liike-, palvelu- ja työtiloja on noin 19 000 kerrosalaneliömetriä sisältäen noin 7800 kerrosneliömetrin hotellin. Työpaikkoja alueelle tulee arviolta 250. Kahden pysäköintilaitoksen osuus on 32 200 kerrosneliömetriä. Koululle, päiväkodille, liikuntahallille ja nuorisotiloille on varattu 5500 kerrosneliömetriä, soutu- ja melontakeskukselle 2800 kerrosneliömetriä ja sataman palvelurakennukselle 200 kerrosneliömetriä.

Arjen, vapaa-ajan ja matkailun palveluita

Tilavaraukset koululle, päiväkodille, nuorisotilalle ja liikuntahallille ovat alueen länsiosassa. Koulu on alustavasti mitoitettu esiopetukseen ja 1–2 luokille. Oppilaiden ja päiväkotilasten enimmäismäärä on 425 lasta.

Pelkästään asumiseen tarkoitettujen korttelien lisäksi kaavassa on tehty tilavarauksia kortteleille, joissa on elinkeinotoimintaa. Hatanpään valtatien varrelle on sijoitettu muun muassa hotelli ja päivittäistavarakauppa. Alueen keskellä sijaitsevalle keskusaukiolle ja rantakortteleihin on kaavassa esitetty liike-, toimisto- ja työtiloja. Kokonaisuudessaan Viinikanlahteen mahdollistetaan noin 250 työpaikkaa.

Soutu- ja melontakeskus on sijoitettu uudistetun alueen länsireunaan ja sen läheisyyteen on suunniteltu paikat julkiselle saunalle ja uimarannalle. Tutut satamatoiminnot pysyvät ja laajenevat.

Erinomainen saavutettavuus

Viinikanlahden alue on suunnitteilla olevan, mahdollisen Pirkkala-raitiotien varrella, kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Viinikanlahtea on kehitetty yhdistämään keskusta ja eteläinen Tampere paremmin toisiinsa kaupunkirakenteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja ihmisten arjessa.

Joukkoliikenteeseen ja houkutteleviin kävelyn ja pyöräilyn reitteihin liikenteellisesti tukeutuva Viinikanlahti edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista. Joukkoliikenteen pysäkit sijoittuvat Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun risteykseen sekä Viinikanojan tuntumaan. Linnainmaa-Pirkkala raitiotieyhteys on mukana pysäkkivarauksissa.

Kaava-alueelle on mahdollista tehdä kaksi kokonaan uutta vesistösiltaa, jotka parantavat pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä kohti keskustaa. Autot pysäköidään keskitetysti pääkatujen varrella sijaitseviin kahteen pysäköintitaloon. Tavoitteena on vähäinen liikenne korttelien sisällä ja esimerkiksi yhteiskäyttöautot. Pysäköintitalojen katu- ja kattotasoille voidaan sijoittaa myös esimerkiksi liiketilaa, energiantuotantoa ja liikuntapalveluita. 

Osa keskustan kehittämistä

Viinikanlahden kaavoittaminen asuinkäyttöön noudattaa keskustan kehittämisohjelmassa määriteltyjä strategisia linjauksia. Keskustaan ja sen tuntumaan rakentuvilla uusilla rantakaupunginosilla Tampereen kaupunki avaa järvien rantoja myös kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja keskustamaisen asutuksen levittäytyminen uusiin rantakaupunginosiin vastaavat Tampereen voimakkaan väestönkasvun asettamiin haasteisiin ja mahdollistavat kaupungin kestävän kasvun.

- Suunnittelualue on sekalaista täyttömaata, joka on syntynyt ihmisen rakentamana vaiheittain 1900-luvun aikana. Nyt on aika rakentaa alue lopulliseen asuunsa, osaksi kehittyvää keskustaa ja laajempaa kaupunkirakennetta. Ensin puhdistetaan maa- ja vesialueet ja puretaan jätevedenpuhdistamo. Sen jälkeen rakennetaan uusi rantaviiva ja upealle paikalle uusi kaupunkiympäristö, kuvailee hankekehityspäällikkö Minna Seppänen.

Tavoitteena on viihtyisä, laadukas ja vetovoimainen kaupunkiympäristö. Kaikille avoimet julkiset tilat tukevat yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta sekä omaehtoista liikkumista kaupungin strategian mukaisesti. Viinikanlahden sijainti valmiissa yhdyskuntarakenteessa tukee kaupungin kestävää kehittämistä. 

Viinikanlahden asemakaavoitus ja kaupunkikehittäminen käynnistyi vuonna 2019.  Kaupunkisuunnittelua on tehty vuonna 2019–2020 järjestetyn kaksivaiheisen kansainvälisen ideakilpailun pohjalta, kilpailun tuomariston ja kaupunginhallituksen suositusten mukaisesti.

Aiemmin teollisuuden, nyttemmin jätevedenpuhdistamon käytössä ollut alue rakentunee valmiiksi noin vuoteen 2035 mennessä.

Asemakaavoituksen eteneminen

Suunnittelua jatketaan valmisteluvaiheessa saatavan palautteen perusteella. esimerkiksi virkistys- ja matkailutoimintaan, soutu- ja melontakeskukseen sekä satamaan, hotellirakentamiseen ja siltoihin liittyen. Aineistoon tehdään tarvittavia täydennyksiä ja tarkistuksia, jonka jälkeen suunnitelmat viimeistellään kaavaehdotukseksi. Ehdotusvaiheen aineistot tulevat nähtäville arviolta syksyllä 2023, ennen asemakaavan hyväksyntää. 

Aineistot ovat nähtävillä Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä, ja niistä voi antaa palautetta Tampereen kaupungin kirjaamoon 6.1.2023 mennessä.

 

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Yleisötilaisuudet ja esittelyvideo

 

Viinikanlahden alueen kehittäminen

www.tampere.fi/viinikanlahti

 

Lisätietoja
Asemakaavoitus Projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen
Puhelin:
044 486 3500
Keskustan kehitysohjelma Hankekehityspäällikkö Minna Seppänen
Puhelin:
040 150 9857
Teksti: Anna-Leea Hyry ja Noora Kumpulainen
Jaa sosiaalisessa mediassa