Uutinen
24.11.2022 10.26
Takonraitin asemakaavan aluerajaus

Tammerkosken länsirannan Takonraitin asemakaavamuutos aloitetaan

Tammerkosken länsirannalle Hämeensillan ja Vuolteensillan väliselle alueelle suunnitellaan Takonraittia eli uutta pohjois–etelä-suunnan kulkuyhteyttä koskimaisemassa. Kaavahankkeen kulusta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava, havainnollistava ideasuunnitelma ovat nähtävillä 15.12.2022 saakka.

Keskustan rantareitistöä täydentävän väylän on tarkoitus kulkea kosken yllä Mokkapuistosta Kehräsaareen ja avata yleisöltä suljettuna ollut osa Tammerkosken rantaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.

Hämeensillan uusimisen yhteydessä tehtiin uusi alikulku, joka toi pääsyn Kirkkopuistosta Mokkapuistoon. Takonraitti jatkaisi rantareitistöä. Nalkalan ja Kyttälän kaupunginosissa sijaitsevalla, Tampereen kaupungin omistamalla 1,9 hehtaarin suunnittelualueella on siltojen lisäksi vesialuetta ja voimalaitos. Kosken yli kulkee suunnittelualueen keskivaiheilla voimalaitospadon eteläpuolella jalankululle varattu Kehräsaarensilta. Eteläisempi Vuolteensilta on jalankululle ja pyöräilylle.

Asemakaavan tavoitteena on löytää ratkaisu Tammerkosken rantareittejä ja keskustan saavutettavuutta täydentävälle uudelle kulkuyhteydelle ja näköalareitille. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös kosken ylittävän sillan mahdollisuutta ja reitin käytettävyyttä pyöräilylle. Voimalalle muodostetaan asemakaavamerkinnät ja kiinteistön- ja kaupunginosarajojen sijaintia tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan rantaviivan nykytilaa.

Kaavatyössä otetaan huomioon hankkeen sovittaminen arvoympäristöön sekä alueen vedenalaisiin rakenteisiin, kuten kosken pohjassa sijaitseviin muinaisjäänteisiin. Kosken patojen ja voimalaitosten sekä tehtaan toiminta turvataan. Työn yhteydessä tehdään muun muassa maisemahistoriallinen selvitys, vedenalaisen kulttuuriperinnön ja siltojen inventointi yhdessä Ratinan suvannon alueen kaavatyön kanssa. Myös kalaportaiden mahdollisuus tutkitaan.

Suunnittelualue on keskustan strategisessa osayleiskaavassa kävelykeskustana kehitettävää hitaan liikkumisen aluetta. Suunnittelualueen reunoilla kulkee tärkeä jalankulun reitti. Alueelle on osoitettu jalankulun yhteystarve Hämeensillan ja Kehräsaarensillan välillä.

Yleiskaavassa alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Tammerkoski ja sen ympäristö ovat kaupungin keskeinen identiteettitekijä. Rakentamisen ja muiden toimien alueella on tuettava arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittämistä.

Takonraittia kehitetään osana keskustan kehittämistä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Aloitusvaiheen palautteen jälkeen kaavatyö jatkuu selvityksillä ja luonnoksen valmistelulla.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

 

Linkki hankesivulle

Takonraitti 

 

Lisätietoja
Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala
Puhelin:
044 431 4369
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa