Konsernijaosto esittää Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittämistä

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 22.11.2022 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tampereen Vesi liikelaitos yhtiöitettäisiin 1.1.2024 alkaen. Konsernijaosto korosti päätösponnessaan, että vesihuoltoyhtiön omistus säilyy julkisomisteisena.

Suunnitelman mukaan uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos on osa kaupunkikonsernia ja Tampereen kaupunki määrittää jatkossakin Tampereen Veden toiminta-alueen. Omistajalle kuuluvat ratkaisut tehdään kaupungin päätöksentekoelimissä hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Yhtiömuotoisena toiminta muodostaa taloudellisesti läpinäkyvän kokonaisuuden, jonka tulot ja menot kohdentuvat ainoastaan vesiliiketoimintaan.

Konsernijaosto päätti omalta osaltaan, että Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön, ja lisäksi se hyväksyi yhtiön perustamissopimuksen luonnoksen. Mikäli kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät yhtiöittämisen, myydään perustettavalle yhtiölle Tampereen Vesi liikelaitoksen liiketoiminta 361,2 miljoonan euron kauppahinnalla. Konsulttiselvityksestä poiketen konsernijaosto esittää Tavase Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeiden jäämistä kaupungin omistukseen. Tästä syystä kauppahinta on 25,2 miljoonaa euroa selvitystä alhaisempi.

Konsernijaosto päätti, että Tampereen kaupunki tekee 51,8 miljoonan euron sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupunki myöntää yhtiölle vakuudelliset yhteensä enintään 283,0 miljoonan euron lainat enintään 25 vuodeksi liiketoimintakaupan rahoittamiseksi.

Liiketoimintakaupassa henkilöstö siirtyy osakeyhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein voimassa olevien ehdoin. Vuonna 2021 liikelaitoksen palveluksessa oli 156 henkilöä.

Konsulttiyhtiö Afry Finland Oy:n selvityksen mukaan yhtiöittäminen sellaisenaan ei luo painetta nostaa asiakashintoja, mutta korotuspainetta tulee muun muassa keskuspuhdistamon aloituksen takia. Yhtiömuotoisena toiminnan tehostuminen voi onnistuessaan mahdollistaa hintojen korotuspaineen hillitsemisen. Yhtiömuotoisen liiketoiminnan etuna pidetään sen mahdollistamaa toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Investoinneista vastaa yhtiö, eikä niiden toteuttaminen ole kiinni esimerkiksi kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista investointirajoitteista.

Nykyinen Tampereen Vesi liikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin perustuin. Toiminta-alue kattaa pääosin Tampereen kaupungin asemakaavoitetun alueen, jolla asuu yli 250 000 asukasta. Tampereen Vesi hoitaa Pirkkalan vesihuollon operointimallilla ja eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuoltoa.

 

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Tampereen Vesi liikelaitos
Jaa sosiaalisessa mediassa