Terassimusiikkikyselyyn vastattiin ahkerasti 

Tampereen kaupunki kysyi syyskuussa 2022 verkkokyselyllä mielipiteitä äänentoiston käytöstä ravintoloiden terasseilla. Vastauksia saatiin hieman yli 1500.  Vastaajista noin 70 prosenttia ilmoitti vastaavansa kyselyyn asukkaan roolissa ja 22 prosenttia terassien käyttäjänä. Myös taloyhtiöiden ja ravintola-alan edustajilta saatiin kymmeniä vastauksia. 

Arkisin toivottiin malttia, viikonloppuna saisi olla vapaampaa

Merkittävä osa vastaajista oli kokenut jonkinasteista häiriötä terassimusiikista. Yöaikaisista häiriöistä ilmoitti melkein puolet vastaajista.  Tästä huolimatta olisi vähintäänkin hiljainen taustamusiikki sopinut suurimmalle osalle vastaajista jopa arkiviikolla, etenkin ennen puoliyötä. Hiljaisella taustamusiikilla tarkoitettiin kyselyssä sitä, ettei musiikki kuulu terassilta häiritsevästi ympäristöön.

Viikonloppuöiden musisointiin vastaajat suhtautuivat suvaitsevammin kuin arkiöiden musiikkiin, tosin suuri osa vastaajista toivoi rauhallista tasoa tai täyttä hiljaisuutta etenkin kello 24 jälkeen. 

Musiikki luo tunnelmaa, mutta kova ja bassopainotteinen ääni häiritsee monia

Vastaajat antoivat paljon sanallista palautetta sekä terassimusiikin puolesta että sitä vastaan. Musiikkia pidettiin tärkeänä tunnelman kannalta, mutta moni kertoi myös liian voimakkaan tai bassopainotteisen musiikin aiheuttamista ongelmista. 

Vapun, juhannuksen ja uudenvuoden vapaammat äänentoistorajat saivat lähes yhtä paljon kannatusta kuin vastustustakin. Äänentoiston tiukempi rajoittaminen pyhäpäivinä ei saanut laajaa kannatusta.

Äänentoiston käyttörajoja ollaan muuttamassa

–Hienoa, että vastauksia saatiin paljon! kiittelee ympäristöpäällikkö Kati Skippari.
– Avoimen kyselyn tuloksia ei toki voi yleistää kuvaamaan keskimääräisen tamperelaisen mielipidettä, mutta ajatusten herättäjänä kysely kuitenkin toimii.
 
Kyselyn tuloksia on hyödynnetty Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitystyössä. Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nyt nähtävillä ja kommentoitavana kaupungin ilmoitustaululla www.tampere.fi/ilmoitustaulu 9.12.2022 saakka. Määräysluonnoksessa esitetään, että jatkossa äänentoistoa voisi käyttää ravintoloiden terasseilla myös klo 22 jälkeen, mutta vain siten, ettei se aiheuta häiriötä ympäristölle. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat yöaikaiset tapahtumat vaatisivat jatkossakin erillisen meluilmoituksen tekoa. 
 

Lisätietoja

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198
Teksti: Mirkka Anttalainen
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa