Uutinen
21.11.2022 18.20

Tampereen kaupungin hallintosääntöön tehtiin sote-uudistuksesta johtuvia muutoksia

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.11.2022 hallintosäännön muutokset, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Pirkanmaan pelastustoimen siirtymisestä kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueen hoidettaviksi 1.1.2023 alkaen.

Hallintosäännöstä poistettiin 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunta, sen alainen yksilöasioiden jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestari ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja. Myös Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta ja pelastusjohtaja poistettiin hallintosäännöstä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu kevään 2023 aikana tarvittavien vuotta 2022 koskevien raporttien ja mahdollisten muiden asioiden käsittelyä varten. Sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestari toimii osa-aikaisena 40 prosentin työajalla 1.1.-31.5.2023. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtäviin siirtyvät sosiaali- ja terveyslautakunnalla aiemmin olleet kotoutumista edistävät palvelut, joita ovat kansainvälistä suojelua saavien vastaanottopalvelut ja vieraskielisten työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungin tehtäväksi siirretyt palvelut sekä vastaanottokeskuspalvelujen tuottaminen sopimuksella.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 21.11.2022
 

Lisätietoja
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta
Puhelin:
040 778 0695
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa