Uutinen
18.11.2022 09.42
Kaksi pyöräilijää uudella pyöräbaanalla Nekalantiellä.
Hervannan baanasta valmistui osuus Nekantielle.

Pyöräbaanaa valmistui Nekalantielle – myös muita pyörätiehankkeita valmistunut

Nekalantielle on valmistunut marraskuussa laadukasta pyöräbaanaa Kuokkamaantieltä Huringinpuistoon Steinerkoulun kohdalle saakka.  Väylä on osa Hervannan baanaa Rantavainiolle saakka, josta baana kääntyy Korkinmäen ja Hervannan suuntaan.

Baanasta valmistui myös Korkinmäenkadun osuus. Myös keskustassa ja useissa kaupunginosissa on uudistettu kävely- ja pyöräteitä. Kaikissa hankkeissa kadun varrelle on lisätty penkkejä, joilla voi levähtää.

Nekalantiellä baanassa hyödynnettiin kierrätysmateriaaleja

Nekalantien eteläreunaan rakennetun pyöräily- ja kävelytien leveys on pääsääntöisesti 5,80 metriä.  Jalkakäytävä on eroteltu kaksisuuntaisesta pyörätiestä kiviraidalla.  Nekalantien pyörätien ja jalkakäytävän päällysrakenteet on toteutettu pääosin kierrättämällä nykyisiä rakennekerroksia ja hyötykäyttämällä uusiomateriaalina betonimursketta. Kesällä Nekalantiellä oli työmaan aikana käytössä nopeusnäyttötaulut, joilla saatiin rauhoitettua autoliikenteen nopeuksia.

Korkinmäenkadulla punaisella merkityt pyöräkaistat

Hervannan baanasta valmistui kesäkuussa myös Korkinmäenkadun osuus. Korkinmäenkadun ajoradan kummallakin reunalla on punaisella asfaltilla päällystetyt pyöräkaistat, ja ajorataa on kavennettu. Jalankulkijat käyttävät kadun itäpuolella olevaa jalkakäytävää, joka oli ennen yhdistetty kävely- ja pyörätie. Nyt se on tarkoitettu vain jalankulkijoille. 

Hervannan baanan kehittäminen jatkuu vuonna 2024

Hervannan baanasta on tarkoitus parantaa  Nekalantien eteläreunassa Kuokkamaantien ja Lokintaipaleen välinen viimeinen osuus vuonna 2024. Tämän jälkeen pyöräbaana Viinikasta Hervantaan on valmis. 

Pyöräteitä uusittu myös keskustassa, Rantaperkiössä, Härmälässä ja Hervannassa

Keskustan alueella Itsenäisyydenkadun pohjoisreunan kävely- ja pyörätie on muutettu erotelluksi väyläksi, jossa on omat kaistat kävelijöille ja pyöräilijöille. Itsenäisyydenkadun eteläreunan yhdistetty väylä muutettiin jalkakäytäväksi. Muutostyö tehtiin välille Tammelan puistokatu – Kalevan puistotie. 

Nuolialantien pohjoisreunaan on valmistunut marraskuussa laadukas eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie välillä Leirintäkatu-Hatanpään valtatie.  Osuuden valmistuttua Nuolialantiellä on koko matkalla laadukas eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, joka on osa Tampere-Pirkkala seudullista pyöräliikenteen pääreittiä.

Hervannassa on viime vuosina toteutettu Insinöörinkadulle Kanjoninkadun ja Arkkitehdinkadun välille yksisuuntaiset pyörätiet ja siitä erotellut jalkakäytävät. Pohjoisimmalla osuudella Kanjoninkadulta Orivedenkadulle kaksisuuntainen pyöräily jatkuu vielä lähivuodet, ja siellä yksisuuntaiset järjestelyt otetaan käyttöön Pohjoisakselin rakentamisen valmistuessa. Myös liikenneympyröissä voi pyöräillä molempiin suuntiin. Insinöörinkatu on osa seudullista pääreittiä ja Hervannan sisäisen kävely- ja pyöräliikenteen merkittävin katu.

Morkun aukio valmistumassa Tammelaan Rongankadun alikulun edustalle

Loppuvuodesta keskustaan Tammelaan valmistuu Morkun aukio Rongankadun alikulun länsipuolelle, siirretyn tavara-aseman naapuriin. Rongankadun alikulusta itään johtavan kävely- ja pyörätien kaltevuutta on loivennettu ja väyliä levennetty, ja lisäksi kävelijät pääsevät jatkossa kulkemaan pohjoisreunan rappusia pitkin Peltokadulle. Aukiolle on toteutettu terassointia mahdollistamaan oleskelua ja viherrakentamista.  Rongankadun alikulkua jatkettiin 2020, jotta Ratapihankatu voitiin siirtää aukion länsipuolelle.

Traficomilta avustusta

Tampereen kaupunki sai useille pyörä- ja kävelytiehankkeilleen avustusta 4,5 miljoonaa euroa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin investointitukiohjelmasta. Hankkeita on toteutettu vuosina 2020–2022.  Avustettuja kohteita ovat olleet seudulliset pyöräilyn pääreitit Insinöörinkadulla, Nuolialantiellä, Paasikivenkadulla, Hatanpään valtatiellä, Itsenäisyydenkadulla, Morkun aukiolla ja Nokiantiellä. Lisäksi kaupunki on saanut investointitukea keskustan kävelyopastukseen ja Pinninkadun kehittämiseen. 

Pyöräkatua Amuriin

Amurin pyöräkatuhanke sai Traficomilta 200 000 euroa avustusta. Pyörätieyhteys rakennetaan Sepänkadun ja Pirkankadun välille Sepänpuistikon, Suokadun ja Sotkankadun kautta. Suokatu–Sotkankatu-jakso toteutetaan pyöräkatuna. Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja vauhti on sovitettava pyöräilijöiden tahtiin. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.
 

Lisätietoja
Liikenneinsinööri Timo Seimelä
Puhelin:
040 758 2104
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa