Uutinen
18.11.2022 15.30
Tampereen vesi liikelaitoksen toimitalo.

Konsernijaoston käsittelyssä Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee 22.11.2022 kokouksessaan Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittämistä. Suunnitelman mukaan kunnallinen Tampereen Vesi liikelaitos yhtiöitettäisiin 1.1.2024 alkaen Tampereen kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Mikäli konsernijaosto hyväksyy yhtiöittämisen, asia etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos olisi osa kaupunkikonsernia ja Tampereen kaupunki määrittäisi jatkossakin Tampereen Veden toiminta-alueen.

Yhtiömuotoisena toiminta muodostaisi taloudellisesti läpinäkyvän kokonaisuuden, jonka tulot ja menot kohdentuisivat ainoastaan vesiliiketoimintaan. Se helpottaisi toiminnan seuraamista asiakkaan ja kuntalaisen näkökulmasta.

Konsulttiyhtiö Afry Finland Oy:n selvityksen mukaan yhtiöittäminen sellaisenaan ei luo painetta nostaa asiakashintoja, mutta korotuspainetta tulee muun muassa keskuspuhdistamon aloituksen takia. Yhtiömuotoisena toiminnan tehostuminen voi onnistuessaan mahdollistaa hintojen korotuspaineen hillitsemisen.

Yhtenä yhtiömuotoisen liiketoiminnan keskeisenä etuna pidetään sen mahdollistamaa toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Vesiliiketoiminta on ennustettavaa liiketoimintaa, jota voidaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi verkoston uusimisen ja muiden investointien osalta. Investoinneista vastaisi yhtiö, eikä niiden toteuttaminen olisi kiinni esimerkiksi kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista investointirajoitteista.

Yhtiöittäminen toteutettaisiin liiketoimintakaupalla, jossa perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Vesi liikelaitoksen liiketoiminta 385,5 miljoonan euron hinnalla. Kauppaa varten yhtiö ottaisi kaupungilta perustamislainaa 283 miljoonaa euroa. Kaupungin laskennallinen myyntivoitto kaupasta olisi 165 miljoonaa euroa. Kauppahinta perustuu Afry Finland Oy:n tekemään arvonmäärityksen Tampereen Vesi liikelaitoksen vesihuolto-omaisuuden nykykäyttöarvosta.

Vuonna 2021 liikelaitoksen palveluksessa oli 156 henkilöä. Liiketoimintakaupassa henkilöstö siirtyisi yhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein voimassa olevien ehdoin.

Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittämistä vastaan on kerätty kansalaisadressi. Adressin allekirjoittaneet pyytävät, että Tampereen Vesi säilytetään kaupungin liikelaitoksena.

Lisätietoja
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen
Puhelin:
050 345 1397
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Tampereen Vesi liikelaitos
Jaa sosiaalisessa mediassa